VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

Kenneth og Hakan utgjør duoen Tonna Brix

10.klassingene i Aremark og Halden får høre videoforedraget med Tonna Brix 12. og 13.oktober

Ræpp-bandet TONNA BRIX kommer til Halden 12. og 13. oktober 2009 i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. De skal opptre for alle 10.klassingene i Halden og Aremark og først ut er Strupe ungdomsskole 12.oktober som får høre musikken og foredraget i Black Box, klokka 12.00, etter at ansatte i ulike fagmiljøer har hørt samme foredraget klokka 10.

Dagen etter, tirsdag 13.oktober er det Røsberg-elevene som kommer til Black-Box klokka ti og klokka 12 kommer 10.klassingene fra Risum og Aremark.

Musikkvideoen "Vendepunkt" av Tonna Brix har fått støtte fra Justis- og politidepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Krisesentersekretariatet. ”Vendepunkt handler om vold i nære relasjoner.
Kenneth Holt og Hakan Pandul utgjør rapduoen Tonna Brix. Navnet er hentet fra det amerikanske uttrykket ”hit you like a ton of bricks”. Begge har vokst opp med rus og vold hjemme, og for dem har musikken blitt en måte å bearbeide vonde minner og opplevelser på. De skriver og produserer alle låtene selv.
De ønsker å bruke musikken til å hjelpe andre som opplever det samme som de har gjort, og derfor reiser de rundt på skoler og fritidsklubber og spiller og forteller om det de har opplevd. De har blant annet skrevet låta ”Vendepunkt” som handler om vold i nære relasjoner.
VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE
PROGRAM I HALDEN, for Halden og Aremark:
8.10. "Venner, livsgnist og arbeid"
Foredrag ved Hans Olav Pedersen i Hagegata.
Inviterte er medlemmer i Mental Helse.

Fredag 9.10. Informasjon - stand i Busterudparken kl 12-16
Utdeling av brosjyrer og kaffe og vafler.
Frivillige organisasjoner og offentilige hjelpeinstanser deltar.
18.00 Sesam Filmklubb viser filmen Gjøkeredet i Frivilligsentralens lokaler i Violgt.
Lørdag 10.10. Arrangment i Busterudparken kl 10-14 ved organisasjonen Hvite Ørn.
Stand med utdeling av brosjyrer, kaffe og vafler.Musikk og sang med bl.a. Dina Cecilie Nordsjø, Dj Martin og Øystein. Rytmesirkel for alle.
Hvite Ørn arrangerer foredrag på Kropp Sinn Sjel-senteret, Storgt 10. Kl 14.00 Foredrag om livets faser og overanger av psykologi-masterstudent Noor Bry Monica Heitun. 14.45 "Fra larve til sommerfugl" foredrag av Jan Magne Sørensen. 15.30 Foredrag av Anders Wingren "psykiatriens vei gjennom medisinen"
Mandag 12.10. kl 10.00 Tonna Brix med foredraget Vendepunkt i Black Bos, for ulike fagmiljøer. kl 12. og 10 og kl 12.00 dagen etter holdes foredraget for 10.klassingene i Aremark og Halden.
Tirsdag 13.10. Fiolosofen Einar Øverenget holder holder på høgskolen i Østfold, Remmen. Gratis og åpent for alle.
kl 12.30-15.30 Etikk og ytringsklultur
kl 16.30-19.30 Brikke eller aktør - vår selvforståelse
Onsdag 14.10. Yatzyturnering på frivilligsentralen i halden.
Et arrangement for ungdom og eldre med samtaler om årets tema; Mestring i livets overgangsfaser.
Et samarbeid mellom frivilligsentralene i Aremark og Halden og Halden videregående skole.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.