POPULÆRT MED LEKSEHJELP

Første leksehjelpdag etter påskeferien møtte fire flere elever enn den faste gruppen på 16 som har vært med i leksehjelptilbudet siden nyttår. Jostein Vormeland, bildet, er en av leksehjelperne som er tilknyttet gruppen på Låby.

IVRIGE
Daglig leder besøkte leksehjelpgruppa på låby første dag etter påskeferien og her var det et yrende liv med fire leksehjelpere, Gunhild Haugerud, Else Rødsmoen, Steinar Bondevik og Jostein Vormeland som alle var ivrige "veiledere" og tålmodige lyttere.

Noen flere elever var kommet til, men det må bli en sak mellom skolen og foresatte om disse kan fortsette uten at noen slutter.

Leksehjelperne hadde nok å gjøre, ivrige  hender viftet stadig i været.
Daglig leder, for anledningen medbragt fotoutstyr, skapte nok litt uro da alle ville bli tatt bilde av.

FORTSETTER UT MAI
Leksehjelpordningen der frivillige kommer til elevene på tre ulike skoler i kommunen fortsetter ut mai måned.
Den største elevgruppen er på Låby og hit kommer fire leksehjelpere hver onsdag fra 12.30 - 14.

På Os skole, mandager, deltar 12 elever og tre el fire frivillige er med hver gang. På Asak skole er det to elever og en leksehjelper hver tirsdag.

OSLOTUR
I disse dager planlegges en felles avslutning med en spennende buss-tur til Oslo. Datoen er ennå ikke helt bestemt men det kan bli i månedsskiftet mai/juni.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.