FREDAGENS TUR TIL HJELMKOLLEN

Hvorfor gjøre noe annet  på fredag når du kan bli med på tur til Hjelmkollen?
Siste turen for vinter/vårsesongen går til Hjelmkollen, ved Svinesund. Vår turguide blir Tor Hveding. Det er bare å møte opp ved Frivillighetssentralen kl.11.00  Felles transport derfra. Ta med niste!

Se bildene fra turen under BILDER!

SOL OG UTSIKT
Utsiken over Iddefjorden, med utsyn mot Oslofjorden og selvsagt innover til Fredriksten festning kan du få med deg fra toppen av det gamle militære anlegget.
Fredagens vær lover bra med mye sol. Perfekt for sosial tur med hyggelige opplevelser og passe med trim.

HISTORIE
Hjelmkollen ligger ligger øverst på en markert høyde ved den gamle Svinesundsbroen, og ble etablert som en del av et større forsvarssystem av sperrefort og foreberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige.
I 1902-05 ble Hjelmkollen bygget ut. Til anlegget var det flere bygninger, ammuninasjonsmagasin, latrine, redskapsskur, kullskur og vannreservoir, samt mitraljøseplasser.
Den gang var det ikke bro over Svinesund og det var en livlig ferjetrafikk over sundet. I skuddlinjen for forsvarsverket lå ferjestedet på svensk side.

Den 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen.
Forhandlingene brøt imidlertid sammen den 8. september og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23.
Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framtrukne linjen ødelagt. Etter demolering av Hjelmkollen ble det reist tretak over kanonbrønnene og kanone flyttet til anlegg ved Glomma.

Den tyske okkupasjonsmakten befestet anlegget under annen verdenskrig.

Disposisjonsretten for fortområdet ble i 1973 overført fra Forsvaret til Landskapsvernet for i Østfold - kretsforening av Norges Naturvernforbund for tilsyn og bevaringsvirksomhet.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.