LEKSEHJELP

Slik kan det se ut en tirsdag ettermiddag under "leksehjelpen" som starter 30 januar.
Ungdomsklubben i Folkets hus blir leksehjelp-arena i to timer fra kl.14.15
hver tirsdag.Foto:Bodil H.Gerxaliu

ELEVER FRA SENTRUM-SKOLEN
I første omgang vil elevene ved Rødsberg U-skole i sentrum få anledning til å melde seg på til et leksehjelptilbud.
Det vil senere kunne utvides til elevgrupper fra andre skoler.

LEKSEHJELP VED TO BARNESKOLER
Fra før er frivillige leksehjelpere organisert i to grupper som kommer til Os og Låby skoler etter skoletid en gang pr uke.

PROSJEKT
Gjennom Utdanningsdirektoratet er Frivillighetssentralen med i et modell-utprøvingsprosjekt med leksehjelp organisert av frivillige organisasjoner.
Prosjektet i Halden er i samarbeid med Røde Kors og Rockehuset.

LEKSEHJELPERE SØKES
Interesserte og engasjerte mennesker i vårt lokalmiljø søkes for leksehjelpere for barn og unge.
Vi ønsker i utganspunktet mennesker med variert bakgrunn, som kan trives med både faglige og menneskelige utfordringer.

TID
Kan du stille opp hver uke eller bare en gang hver måned er vi like interessert i å høre fra deg.
Har du undervisningsbakgrunn eller selv studerer, er du også gjerne velkommen.
Er du yrkesaktiv, pensjonist eller student - du bestemmer selv hvor mye du kan stille opp.

Har du arbeidspraksis, har egne barn, har en spesiell hobby, kan språk eller "er hekta" på matematikk er du helt klart aktuell.

Er du interessert i barn, unge, samfunnspørsmål og miljø hører vi også gjerne fra deg.

Er du elev på videregående eller lurer du faktisk på om lærerskolen er noe for deg -
kan du være den vi søker.

Er juridiske fag dine interesser eller verdenslitteraturen eller jakt og fiske.
Kanskje er det mat eller ballspill, data, ishockey og sjakk.

INGEN KAN ALT - ALLE KAN NOE
På "Leksehjelpen" vil det alltid være flere leksehjelpere tilstede samtidig.
Det vil også være et begrenset antall elever som kan være inne på samme tid.

Elevene er like forskjellige som leksehjelperne og har ulike utfordringer i forskjellige fag.

MOTIVASJON OG UTVIKLING
Du kan bidra til å styrke den unges følelse av mestring ved å gi av din tid og oppmerksomhet, dele din kunnskap og være en tilstedeværende oppriktig voksen.

LØNN
Lønnen vil være takknemlighet fra de unge og mange rike opplevelser, hvis du altså våger å møte de unge og deg selv.

Vi håper på mange mennesker i vårt lokalmiljø som tar imot denne utfordringen.

RING IDAG!

UTEN MAT OG DRIKKE....
Vi skal også organisere et enkelt måltid i forkant av leksehjelpen. Det vil være knekkebrød/pålegg og frukt og enkelte dager blir det ekstra vaffelhygge.
Denne viktige og sosiale delen vil også bli organisert av frivillige .
Vil du være med på dette, kontakt oss nå.  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.