MANGE VIL PÅ KURS

Prosjektleder Ellen Rosseland Hansen (bildet) er svært fornøyd med at 25 haldensere har meldt seg på kurs.

Prosjektet "Fellesskap gir styrke" som har kommet i stand med Extramidler fra Helse&Rehabilitering har som mål å utvikle en modell hvor frivillige engasjerer seg i omsorgen for alvorlig syke, døende og deres pårørerende.
Interessen har vært gledelig stor og i alt 25 personer har meldt seg på kurset som starter 15.september og går over åtte onsdagskvelder.

Ellen Rosseland Hansen og Wenche Erichsen har denne uken deltatt på en erfarings- konferanse på Hamar i regi av Helse&Rehabilitering. Det var deltakere fra ulike prosjekter i hele landet og Halden-prosjektet "Fellesskap gir styrke" ble presentert av Ellen i plenum.
Vi besøkte også Hospice Sangen på Hamar som gir et dagtilbud til kronisk syke. Huset er gitt i gave fra Sanitetsforeningen på Hamar som også har bidratt med flere millioner til oppgradering av huset. Her var tilbud til hjerte-og lungepasienter en dag, nevrologiske lidelser en dag og tre dager pr uke avsatt til kreftpasienter.
Huset planlegger også å åpne døgnavdeling på sikt. Her er ulike yrkesgrupper ansatt for å gi et tverrfaglig samarbeid og et helhetlig tilbud til svært syke mennesker.
Noe å ønske seg også i Halden......
Vi fikk omvisning i husets to etasjer og det var flotte nyoppussede rom og en helt spesiell flott atmosfære med nøye planlagte løsninger med både funksjon og farger.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.