REGIONKONFERANSEN 2009

Fomlesen mistet både hatt og veske, men aldri kontrollen.

Gine Finsrud, fra Halden og Allsang på Grensen.

Safia Abdi fra Inne i Østfold og Internasjonal Kvinnegruppe i Halden

Basisgruppen for region 2. Fra venstre; Astri(Telemark) Turid(oslo)Ingri(Oslo)Lill(Østfold)Hege(Oslo)Melvin(Vest Agder)Wenche(Østfold)Anne-Gro(Vestfold) Konferansens arrangører og ledergruppe.

Hele styret i Halden Frivilligsentral deltok på konferansen og på vandring elvelangs. Her er Terese "hule-inspirert" og de som IKKE har sett Terese er fra venstre styreleder Nils, styremedlemmene Erling og Reidun foran og en med"sammensvoren" bak til høyre, Hans, styrets og daglig leders uunværlige ressurs.

Årets fagkonferanse for frivilligsentralene i region 2 (Vest og Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Oslo og Østfold) foregikk i Oslo 24 og 25.september. To av foredragsholderne var fra Halden, Gina Finsrud og Safia Abdi, som på hver sin måte snakket om engasjement og samarbeid.

PÅ VANDRING
Konferansen med hovedtittel "på vandring" handlet ikke bare om å komme flyttende med tre barn fra Somalia til Norge og denne families møte med det norske samfunnet, men også om mange gode samarbeidsprosjekter der frivilligsentralene er sentrale i byer, bydeler og mindre lokalsamfunn.

ELVELANGS
Konferansedeltakerne fikk også med seg en vandring, først gjennom bildepresentasjon på dagtid og deretter på kveldstid - En vandring "Elvelangs i fakkelys" - der flere fydeler i Oslo samarbeider om en stille tur langs Akerselva, hvert år under høstjevndøgn.

Her ble man møtt med kor og korps, gjøglerier og danseforestillinger og mye annet. De 140 deltakerne på konferansen ble fraktet i busser fra hotellet på Østre Aker vei på Økern og til Sagene, der den opplevelsesrike turen ned til Grønland T-bane tok mellom 20 ot tre timer.

MEGET BRA
Nyttig og spennende, variert og morsomt, var tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne. Foredragsholderne, var, foruten de to nevnte fra Halden, Gina Finsrud som snakket om det mangfoldige og store  samarbeidet om allsangprosjektet i Østfoldbyen, der kommunen, lokalt næringsliv og 11 frivillige lag og foreninger, samarbeider med TV2 og Monster om en tv-produksjon, med flere ukers intens dugnadsjobbing.

Lignende historier var å høre fra Grenland friteater med en stor årlig internasjonal festival i Porsgrunn, der nettopp frivillighet og dugnadsånd, er bærebjelken. Lignende eksempler ble presentert fra Romsås bydel i Oslo og Hjartdal i Telemark.

Kirsten Koht, spesialrådgiver i frivillighet i Bærum Kommune, snakket om å samarbeide på tvers og om de mange utfordringene og m ulighetene som ligger i samarbeidet mellom det offentlige og det sivile samfunnet.
På sin underholdende "Kohtske" måte snakket hun FORT og varmt om alle festtalene hun opplevde, blant ordførere og andre som snakket positivt om frivilligheten, men ellers aldri nevnte det.... og alle spørsmålene hun får, nå som ansatt i en kommune med frivillighet som arbeidsfelt; - frivillighet; ja, men hva er det du EGENTLIG driver med.......
Offentlig sektror mangler tradisjon for samarbeid med frivillige i sin egen organisasjon, noe som stadig legger hindringer i veien for et effektivt og godt samarbeid med frivillige, hevdet Koht. Koht selv, var etter 10 år, som leder av en frivilligsentral - som hun sa det; - "sliten av å stå i spagaten" - og ble "utbrent" av å SE andre hele tiden og gi noe til andre.

Kirsten Koht høstet stor applaus og stående applaus fikk Safia Abdi etter sitt følelsesladde foredrag om å komme til et nytt hjemland. Veldig tankevekkende og en ærlig og rørende historie, som beveget og rørte svært mange.
Birgitte Lange, ekspedissjonsjef i KKD gjestet også konferansen og hadde ikke et klart svar når det gjaldt den fremtidige administrative organsieringen av frivilligsentralene i Kulturdepartementet. Avdelingen hun leder,avdeling for frivillighet og samfunn vil sørge for mer enhetlig tenkning rundt frivilligsentralene og hun slo fast at avdelingen fortsatt vil være administrativt ansvarlig for frivilligsentralene. Hun vektla også det tverrpolitiske enigheten om å satse på frivilligsentralene og hevdet at det var ingen grunn til å tro at ikke satsingen på frivilligsentralene skal fortsette. Den politiske viljen er sterk og uendret.
VERDISKAPING
Charlotte Koren fra Nova snakket om frivillig arbeid og verdiskaping og Lars Vik, alias Fomlesen, avsluttet både med alvor og skjemt.
Han fortalte om Grenland Friteater, som startet som en liten frivillig-gruppe, som har etablert seg som proffesjonelt teater, med mange arbeidsplasser og lysten som viktig drivkraft.
LATTER
Lars Vik, som Fomlesen, var både morsom og tankevekkende når han skulle få konferansedeltakerne til å snuble over planken og bevisst - miste kontrollen.
Å tåle å miste ansikt ble en ellevill avslutning på en god konferanse der alle ble påminnet om viktigheten av at frivillig arbeid må organiseres veldig godt, ellers blir folk lei og mister motivasjonen.
Desstuen, stadig, ifølge oppsummeringen til Vik, eller Fomlesen, Det må være en hyggelig ramme, mye god mat, fester, tid for fellesskap, tid for samtaler, tid for ro.
- Motto til slutt: Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.