HELT HALV TOLV

Et helt orkester under Helt halv tolv. Jan Eigil Tønnesen, foran. Bjørn Ramstad og Finn Eng, piano.

God stemning med sang og musikk

Musikk og Allsang-aktiviteten Helt halv tolv blir godt besøkt og utvikles stadig. Her har Jan Eigil Tønnesen på gitar og Bjørn Ramstad på kontrabass ,tatt plass sammen med Finn Eng på forrige lystige samling i Frivillighetssentralens lokaler.

MANGE MED
Det er mange sangglade som kommer til Frivillighetssentralen annenhver torsdag for å være med på lystige sang og "sprell"-aktiviteter.
Aktiviteten er åpen for alle som har lyst til å være med og hver gang er det både en og flere musikanter som hjelper de mange sangglade med å komme i gjennom visene og sangene som er samlet i røde sangmapper.
I tillegg til de nevnte musikeherrer er også karin Lykke-Seest, som oftest å se ved pianoet.

NESTE HELT HAL TOLV
På grunn av påsken vil neste Helt halv Tolv arrangeres i neste lik tilgjengelig uke;
Det vil si TORSDAG i uke 14, 3. april
Deretter blir det Helt halv tolv på følgende datoer;
uke 16, 17.april
uke 18 utgår da torsdag er 1.mai.

uke 20, 15.mai
uke 22, 29.mai
uke 24, 12.juni
uke 26, 26.juniVelkommen til Helt halv Tolv.  klokkeslettet? 11.30 selvsagt.
Kaffespleis!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.