KVINNEKVELD

Eva Søvre

Burka-prøving

Nye bekjentskaper!

... og de voksne prater og prater ...

... som vanlig deilig mat!

De cirka tretti som var tilstede i det internasjonale kvinnenettverket på frivillighetssentralen mandag kveld fulgte interessert med da Eva Søvre, leder for Afghainistankomiteen i Norge og bosatt i Halden, fortalte om kvinner i Afghanistan.  

STERKE HISTORIER
Eva, som er sykepleier, fortalte tildels sterke historier fra de tilsammen fem årene hun selv har arbeidet i Afghanistan.
Hun fortalte  at hun selv ofte bare måtte "stenge av", for ellers ville det gjøre for vondt, som hun selv beskrev det.
Episoden med en mann som satte fyr på kona si, var meget sterk. Kvinnen var sterkt svekket og "svartbrent", men kunne snakke; - gjør ikke mine barn farløse, ba kvinnen. Selv døde hun kort tid etter, mens mannen sonet to måneder i fengsel.

KVINNER VIL DET SAMME
Eva har til sammen arbeidet åtte år i andre deler av verden, Tanzania, Afganistan og Pakistan.
Hun mener at det ikke er stor forskjell på kvinner i Afghanistan og Norge, Somalia, Etiopia eller andre land.
Over hele verden ønsker kvinner fravær av nød, krig, sykdom. Kvinner ønsker å bli verdsatt, få kjærlighet og få vite at noen bryr seg om dem.

FORDOMMER OG HOLDNINGER
Selv har Eva opplevd å bli spyttet på av menn. Dette skjedde ikke i Afganistan, men opplevelsen av å bli tråkket på var virkelig og  vond og viste tydelig hvordan normer og fordommer til vestens kvinner er tilstede blant menn som styres ut fra  inngrodde holdninger.

POSITIVT
Det er også en positiv utikling i landet. De aller fleste får i dag gå på skole. Det finnes kvinnegrupper i Afghanistan som arbeider for at kvinners situasjon skal bli bedre, på alle måter.
Kvinner etablerer nettverk.
Det er stadig flere, også menn, som viser vilje til forandringer til det bedre.
VANSKELIG
De gamle inngrodde holdningene er heldigvis på vei ut, enkelte steder, men fortsatt er det menn som skjønner at kvinneundertrykkingen som er satt i system, ikke er bra, men dessverre, om de ikke forholder seg til tillærte regler, risikerer de å bli baksnakket og utstøtt.

Det er utrolig å tenke på, at vi har frihet til å si og skrive hva vi mener uten at det skal få alvorlige konsekvenser, men i andre deler av verden er det tvert i mot.

HVA KAN GJØRES?
er spørsmålet Eva ofte får, som hun også fikk mandag kveld.
- Vi kan ikke påtivinge kvinnene i Afghanistan våre holdninger. De må SELV forstå og gå sin egen vei, mente Eva, som også mente at å ta fra kvinnene i Afganistan burkan betyr ikke at kvinnefrigjøringen automatisk har kommet til landet.
Vi ser gjerne på burkan som selve symbolet på kvinneundertrykking.
Til dette mente Eva at bildet var mye mer nyansert og at kvinnene  også følte trygghet ved plagget, noe hun selv hadde gjort, i visse situasjoner..

FLERE HISTORIER
Eva fortalte mange historier i løpet av kvelden, om unge gravide jenter som ikke klarte å føde og måtte bøte med livet. At gjennomsnittlig levealder for kvinner kun var 40 år. Sterke historier, fortalt lavmælt, men med et engasjement og nærvær, som fikk alle tilhørerne til å lytte ekstra oppmerksomt.

FIRE SUPPER
På menyen mandag kveld, var fire forskjellige velsmakende supper, Oppskrifter fra Ukraina, Georgia, Kurdistan og Somalia.


NESTE INTERNASJONALE KVINNEKVELD 25.2.
Vil du registrere deg som interessert i å være med i kvinnegruppa.
Ta gjerne kontakt.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.