VELLYKKET SEMINAR

Ann-Kristin, Fereshte, Safia og Sudha var på seminar

Gunnhild Aakervik fra Mangfold i Arbeidslivet (MiA)

Marit Lund-Larsen i samtale med Rolf Aakervik

Nyvalgt leder i Somalisk kvinneforening i Halden til høyre, sammen med Esir Ali Hohammed

Bra med fokus på ressurser og muligheter,var oppsummeringen etter det godt besøkte seminaret på Frivillighetssentralen fredag 29.februar. Om et halvt år, fre 29.august inviteres det til ny samling. Dit kommer garantert disse fire fornøyde seminardeltakerne; fra venstre; Ann-Kristin Grødahl, fra Kontrollutvalget i Halden kommune,  Fereshte Golparvar fra Internasjonal Kvinnegruppe i Halden, Safia Abdi fra Inne i Østfold og Sudha Menon Eng, fra Halden kommunale Voksenpopplæring.

STOR INTERESSE
Det var stor interesse for seminaret, som var et forståelse. og integreringsseminar, på inititativ fra Safia Abdi og netterveket Inne i Østfold, som ønsket fokus på gjensidig forståelse og kunnskap for å oppnå bedre dialog og tilrettelegging for alle grupper i lokalsamfunnet.

Over femti påmeldte og flere henvendelser fra virksomheter som ikke hadde fått invitasjon, var et tydelig svar på at temaene for seminaret traff målrettet.

DE TROR DE VET HVEM JEG ER...
Etter at Wenche Erichsen, daglig leder for Frivillighetssentralen hadde ønsket alle velkommen var det Safia Abdi som ledet den rytmiske presentasjonen, der alle fikk være aktivt, rytmisk tilstede og bare etter noen få minutter var smilene og samhørigheten på plass.

En god dag hadde startet og deltakerne fikk deretter høre Safia Abdis eget dikt om "Mamma Afrika" ----- Jeg savner solnedgangen mamma Afrika,,, de tror de vet hvem jeg er...

IMDI
Marit Lund Larsen, fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet, avdeling Øst, var første foredragsholder.
Hun tok for seg utfordringer i kommuner som har flyktninger bosatte.
Dette foredraget, som inneholdt informasjon om statistikk, bosettingsarbeid, resultater og stretegi, handlingsplan, vil senere bli lagt ut i sin helhet.
IMDI har 150 ansatte totalt.
Hun etterlyste en handlingsplan for flyktningarbeidet i Halden kommune og mente at møteplasser, som seminaret denne dagen, var meget viktig.
Lund Larsen informerte om at Halden kommune hadde mottatt 13.5 millioner i integreringstilskudd for flyktninger i Halden, personer som har vært i Norge i fem år eller mindre.
Sosialsjef Øystein Lie, som også var på seminaret, presiserte at dette beløpet gjaldt for to år.
Marit Lund-Larsen utfordret også Halden kommune med å være positive til å ta i mot flere nye flyktninger de nærmeste årene. Hun satte også pris på at kommunen igjen har en ansatt flyktningkoordinator, som også var på sminaret.

FERDIG VANDRET
jeg har kommet for å bli og er ferdig vandret, kunne Safia Abdi fortelle i sitt engasjerende foredrag.
Hun kom til Norge, med tre døtre i -92 og fortalte mange historier fra de første møtene med et nytt land, fra den første turen fra 42 grader pluss i Afrika, via frostrøyk i Paris, til Fornebu, der familien ble sendt til Lundeskogen asylmottak i Vestre Slidre (Oppland).
Hun fortalte om vonde historier for barna, med mobbing og oppslag i butikken, der det ble fremsatt trusler mot afrikanere.
Hun bestemte seg tidlig for at hun måtte GJØRE NOE. Hun kunne ikke sitte å se på at mobbingen og truslene fortsatte.
Hun tok initiavtiv til å gi ut informasjon på skolen og begynte aktivt å invitere barnas skolekamerater hjem, det vil si til asylmottaket der de bodde. Det ble flere informasjonsmøter på skolen og etter en tid ble skolekameratene jentenes venner og fikk til og med komme på overnattingsbesøk på mottaket
- Dere sliter med oss og vi sliter med dere, hevder Safia Abdi og snakker varmt om at integreringen må gå begge veier.
Vi har alle et ansvar. Både vi som kommer nye og dere som har bodd her lenge. For en ting er sikkert; Safia er ferdig vandret og vil bli.

Safia har også, med jentene sine, vært lenge bosatt i Harstad, Hun har tatt alle eksamener for å kunne ta utdanningen som sykepleier og jentene har etterhvert blitt voksne og utdannet seg i kreative yrker, som dans, musikk og som grafisk formgiver.
GLOBAL BYGDEFEST
Nå har kjærligheten fått Safia til å flytte til Halden og her har hun allerede rukket å bli aktiv i Frivillighetssentralen og den internasjonale kvinnegruppen. I April, under kulturfesten Bom Kræsj Bang, skal hun være konferansier for Frivillighetssentralens kulturkveld "Min og Din Verden". Hun har vært pådriver for den nystartede somaliske kvinnegruppa i Halden, der de nylig har valgt et styre. Hun er også med i nettverket Inne i Østfold.

- Du vet aldri vet hvem du er før du møter utfordringer i livet, hevdet Safia i foredraget.

Nå håper hun å medvirke til en stor "global bygdefest" i Halden.
Ut av all innsatsen er henns mål at - Alle blir det de er og kan være stolt av den de er, sammen med andre mennesker.

Hun er noe bekymret for de unges situasjon i Halden i dag, men har vi en flyktningkoordinator i Halden, er det mye han har å jobbe med, mener hun.

La Halden se på oss innvandrere som en ressurs! avsluttet Safia med i sitt foredrag. Seminardeltakerne kvitterte med taktfast applaus til en fantastisk fengslende kvinne og foredragsholder.

MANGFOLD I ARBEIDSLIVET (MiA)
Gunnhild og Rolf Aakervik fra MiA i Oslo var også med på seminaret og Gunnhild snakket om hva man kan gjøre lurt i Halden og ville gjerne bli invitert tilbake.
Gunnhild Aakervik har i mange år ledet kvinneundervisningen for minoritetsspråklige ved Vokenopplæringssenter i Oslo. Hun holder norskkurs knyttet til fag og arbeidsplass for helsepersonell. Hun har også arbeidet med forebyggende helsearbeid blant barn i Kenya i to år og med helsearbeid i Iran i flyktningleire. Hun har som fagbakgrunn hovedfag i ernæring, helse og miljø, lærerskole, flerkulturell pedagogikk og har utgitt flere bøker.
Aakervik er opptatt av at en kommune må ta utgangspunkt i det folk kan! Spør hva innvandrere kan og ta utgangspunkt i det ved tilrettelegging for utdanning og arbeid

Hva må til for å lykkes med integrering?
Aakervikène presiserte at all kunnskap om hvorfor folk flytter ,viser at det alle folk ser etter er  gode holdninger til å ønske nye velkommen;
Tilbud om arbeid, bolig, utdanning, opplæring.
At det er tilrettelagt for sosial integrering og kulturtilbud.
Folk som ikke finner slike tilrettelegginger ønsker å flytte til andre regioner som gir det folk dette.


HJELPEAPPARAT OG SIKKERHETSNETT
Øystein Lie, Sosialsjef i Halden kommune sa i sitt foredrag at han har jobbet i kommune siden 1975 og dessverre kunne fastslå at det norske systemet er lagt opp slik at  for å få hjelp;- på sosialkontoret ,gjelder det å ha mest mulig rote økonomi. På helsekontoret. bør du være mest mulig syk og på arbeidskontoret, mest mulig ufør, for å få hjelp.
Dette preger selvsat, i stor grad,organiseringen av de mange hjelpetilbakene som også innvandrere blir en del av.

Øystein Lie fortalte også at Halden kommune har vært driftsperatør for et asylmottak(som for flere år tilbake er lagt ned). Kommunen har  også i mange år jobbet direkte med innvandrerorganisasjoner.

Sosialsjef Lie mente det var viktig å legge til rette for  innvandrere som har ressurser  og ønsker arbeid, men at det også var nødvendig å se at kommunens oppgaver også handlet om et hjelpeapparat og et sikkerhetsnett, der mennesker som hadde behov for hjelp, fikk dette.

MÅ HOPPE
Kikke Rive,ansatt som Koordinator for barn og unges oppvekstvilkår i Halden kommune holdt et innlegg der hun erkjente at mange virksomheter har "en vei å gå" og at det nok er "unnskyldninger" med at vi vet for lite..... og derfor blir engstelige for  utfordringer når det gjelder å møte nye kulturer.Vi må våge å hoppe mer, mente Kikki Rive og viste også til flere satsinger i kommunen de siste årene; som åpningen av Åpen barnehage, forsterket helsestasjon, for familie som strever litt mer enn andre, opprettelsen av barne og familieråd.
Det er 175 barn på venteliste for å få barnehageplass i Halden.
Det er også vanskelig med boliger, da det finnes få kommunale boliger.

E enkelte av boligerne er det et problem med fukt.
Her må det igangsettes flere tiltak, ifølge Rive.

(Safia Abdi mener at flyktningkoordinatoren også har en opplysningsjobb å gjøre i dette tilfellet; problemer med fukt i boliger. Fordi mange innvandrere ikke kjenner til norsk byggeskikk med isolasjon osv. Noe som gjør at deres erfaringsbakgrunn gjør ofte problemene med fukt større, pga av manglende kunnskap)

Altså; med å gi nødvendig kunnskap , om isolasjon, ventilasjon og lufting kan problemet i mange tilfeller, løses.


Koordinator Rive fortalte at Åpen barnehage har åpent tre dager pr uke. Norskskolen har undervisning på åpen barnehage to dager i uka, mens en ansatt kan passe barna mens mødrene er på kurs.
Kommunen har en meget engasjert jordmor i Halden.
Helsestasjonen har også et åpent ungdomstilbud, to ganger pr uke. Ungdom i alderen 14-20 år.

Det ble etterlyst en samlet oversikt over alle tiltakene og Kikki Rive ville se på mulighetene for å få til dette.

FLYKTNINGKOORDINATOR
Espen Lund, ansatt som Flyktningkoordinator i Halden kommune fra januar dette året, fortalte om Introduksjonsprogrammet, der for tiden fem personer fra Halden deltar. Det er et heldags og helårsprogram for de fem og medfører en del jobb med oppfølging.
For fremtiden vil arbeidet som flyktningkoordinator legges inn under nye NAV-kontoret i Halden.

IKKE PAPIRMENNESKER
Etter foredraget til koordnatoren for barn og unge og den nyansatte flyktningkoordinatoren ble det endel spørsmål og innlegg fra seminardeltakerne.
Safia Abdi presisterte at norskkurs og opplæring må gis til alle og må ikke være et "kan få-tilbud". Det er bedre at barn får tilbud om plass i vanlig barnehage, da dette er en forutsetning for at kvinnene kan få muligheter til å ta utdanning.
på åpen barnehage må mødrene selv være tilstede og det gjør det vanskelig for dem å fullføre kurs og utdanning.
-Vi er ikke papirmennesker, sa Safia Abdi.

Margareth Karijord mente at Staten også må ta et ansvar. Hvis du flytter, må du bli integrert på nytt.

Marit Lund-Larsen:Kommunen plikter å gi tilbud og gi informasjon til ALLE og bli kjent med sine innbyggere.
Hva kan gjøres bedre for å få gokjent fagutdanningen fra hjemlandet?

Safia: Det er misforstått integrering - at jeg skal bli mest mulig norsk.

LÅNE AV HVERANDRES FILTER
Solveig Samuelsen som selv har bodd 12 år i Sør-Amerika og lærer ved Voksenopplæringen holdt et engasjerende foredrag der hun fastslo at assimilering er noe helt annet enn integrering.
-Dere skal ikke bli som oss og vi skal ikke bli som dere.

Halden kommunale voksenopplæring har 60-70 elever som går på norskundervisning.
Undervisningen er dialogbasert.
Hun viste til et eksempel som brukes i undervisningen med filter med forskjellige farger.
Alle har et filter vi ser verden gjennom.
- Vi snakker om det samme , men vi ser det på hver vår måte.

Kanskje kan vi låne litt av hverandres filter.

INTEGRERINGSARBEID I PRAKSIS
Margrethe Karijord var en av initiativtakerne til opprettelsen av Internasjonal kvinnegruppe i Halden.
Hun har skrevet masteroppgave i integreringsarbeid i praksis og jobber nå i Podium.

Margrethe Karijord sa innledningsvis i sitt foredrag at vi akkurat her og nå, har et flerkulturelt samfunn. Det er ikke noe som skal skje. Det har skjedd.
Vi er derfor nødt til å ha kontakt og snakke med hverandre for å forså.

Margrethe Karijord er selv vnet til å forskjellige kulturer rundt seg. Delvis fra oppveksten i Finnmark, der moren jobbet på et asylmottak og senere fra studier og hverdagsliv.

Dette sa hun i foredraget; Selv er jeg besjeden og litt redd og våger blant annet ikke å bare gå bort til folk på gaten og slå av en prat, oppnå kontakt.
Men jeg har stor tro på at resultater oppnås ved å ha kontakt og dialog. Det gjelder ikke minst uformell kontakt og å bygge opp nettverk.

Karijord ønsket å utfordre politikere og de som arbeider med dette området til at de dreier oppmerksomheten til å se ressursene og at de utfordringene som kommer, blir tatt på alvor.
Hun mente det var for få i dag som går i introduksjonsordning og selv om det har synd at det ikke har vært ansatte som har jobbet med disse spørsmålene, er det bra at det nå er en ansatt flyktningkoordinator på plass.

SOMALISK KVINNEFORENING - FORBEDRING
Esir Ali Hohammed jobber selv som tolk i Fredrikstad kommune og takket for å få være tilstede på seminaret. Hun har også vært med i den internasjonale kvinnegruppa som møtes på Frivillighetssentralen en kveld hver måned.
Esir Ali Homammed håper på flere seminarer som dette, da hun anser at disse vil gi flere muligheter for dialog.
Hun opplyste om den nystartede somaliske kvinneforeningen i Halden, som har navnet (på norsk) FORBEDRING.

Foreningen vil ha fokus på å hjelpe kvinner til å integrere seg i det norske samfunnet.
De somaliske kvinnene vil rette seg etter norske lover, regler men har noen utfordringer med å delta, fordi de har visse problemer.
Det er dessuten flere problemer i ungdomsmiljøene, noe som kvinnene er spesielt bekymret over.

SMIL OG VARME
Izolda Sonishvili ønsket å snakke om egne opplevelser ved det å engasjere seg i internasjonalt kvinnenettverk og som praksisplassdeltaker ved Frivillighetssentralen.
Izolda takket for at hun ved Frivillighetssentralen ble sett med alle sine ressurser og ble invitert inn til et fellesskap. Hun mente dette, for henne, var en meget effektiv og god "medisin" og viste til at deltakelsen i flere aktiviteter og at hun ble møtt med smil og varme ga muligheter for vekst og tilhørighet.
Humoristisk foreslo hun å lage en plakat som skulle inneholde følgende tekst: Velkommen til dette gamle huset, der mennesker blir møtt med smil og varme. Her får jeg smil og klemmer utbrøt Izolda fornøyd, og viste til at så mange hadde holdt foredrag om introduksjonsprogram og rettigheter og lover. Nå ønsket med sitt innlegg å være litt personlig, noe hun fikk applaus for.

TRENGER NOEN SOM KAN LYTTE
Samira Abdelah kom selv til Norge i 1994 og har fått mye hjelp gjennom kontakten med tidligere internasjonal damegruppe i Halden.
Samira er ansatt i Fredrikstad kommune og deltar på internasjonal kvinnegruppe i Halden.
Hun forklarte hvorfor kvinnenettverket er så viktig med at mange TRENGER dette nettverket. Mange kvinner trenger noen som kan lytte.

Selv måtte hun innrømme at hun var skuffet og ikke så lite oppgitt over at Halden kommune ikke har fortsatt det viktige arbeidet med integreringstiltak i kommunen.
Det var derfor meget viktig arbeid som er gjort med opprettelsen av den internasjonale kvinnegruppa som ble etablert med hjelp av Frivillighetssentralen i januar 07.
Seminaret denne dagen er også et skritt i riktig retning, mente Samira og sammen med flere andre deltakere meldte hun seg til en arbeidsgruppe for å planlegge neste seminar om et halvt år.

AVSLUTTET MED SANG
Seminaret ble avsluttet med to stemningsfulle sanger som ble fremført av Marius Rekstad på gitar.
Marius Rekstad representrerte Halden Kulturråd, som så seminaret som en viktig aktivitet i Mangfoldsåret og dermed hadde bevilget midler til serveringen.

FESTDAG
Under oppsummeringen ble det sagt fra Gerd Berit Odberg, politiker og utvalgsleder for helse og sosial at dagen hadde vært en festdag, der hun hadde fått mye ny kunnskap.
Hun kunne fastslå at Halden er en kommune med mye blomstrende aktivitet, men at det er mye som kan bli anderledes og bedre.
Det er vanlig at det blir fokusert på problemer.
Denne dagen har det vært fokusert på ressurser og muligheter.
Det har gitt mange muligheter for å arbeide videre og få til mer.

Flere takket for en inspirerende dag.
Det var også en kommentar om at - Det er mange som ikke har noe ansvar som har vært tilstede på seminaret. Det ble derfor oppfordret kommunens ansatte og politikere om si noe om dagen.

Gerd-Berit Odberg, fra Krf tok utfordringen med å si noe, men tiden var knapp og klokka tikket mot (og litt over) 15 og seminaret var slutt.

Det blir et nytt seminar, del II, om et halvt år; Fredag 29.august.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.