HER FLYTTER FRIVILLIGHETSSENTRALEN INN .

Huset ligger i Violgata 14 og har tidligere vært aktivitetshus og skal igjen bli fyllt av aktiviteter og gleder.

Kontorinngangen blir fra Nils Ankersgate.
Denne gata har fått navnet fra Niels Anker (1735-1806) som var grunnleggeren av det store Ankerske handelshus i Fredrikshald.
Niels Anker og kona Ellen Margrethe Stang opprettet et "arbeidshus for fattige og på gaderne omvandrende mennesker" -"Ankerske arbeidshus". Etter mannens død opprettet fru Anke et legat på 20 000 riksdaler for "fattige enker og aldrende borgerlige fruentimmer."
(Kilde: Gatenavn i Halden av Frank Kiel Jacobsen)

Om Violgata kan det fortelles at denne tidligere strakte seg fra Vognmakergata ned til Fisketorget, men i 1961 ble det satt bom ved Tordenskjoldsgate ved at det nye Folkets Hus kom til å stenge den sørlige delen av det gamle gateløpet.
Forfatteren Sven Elvestad glemte aldri sin barndoms hage og i et intervju sa han; hvor fins der i det hele tatt vidunderligere gatenavn enn i Halden, tenk Violgaten!

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.