SISSEL BØRKE LESTE

Sissel Børke leste på Frivilligsentralen 1.november 2010

Ny norsk roman som har tatt for seg 2.verdenskrig er Jernporten av forfatter Sissel Børke. Hun besøkte Halden Frivilligsentral mandag kveld og leste fra boken til både frivillige leseombud og andre interesserte.

EGET FORLAG
Den skjønnlitterære romanen er basert på virkelige hendelser og Sissel Børke har både fortalt en kjærlighetshistorie, spenningshistorie og romanen, som er på 550 sider inneholder også mye fakta.
Romanen er i tre deler, Angrep, Okkupasjon og Invasjon.

Gjennom Sissel Børkes egne foreldre har hun både fått ideen til boken, hovedpersonene og mange av fotografiene er private bilder fra hennes foreldre.
Hennes foreldre, paret i boken, som først i juni 1945 er tilbake hos hverandrei Norge  etter fem år, har begge hatt flere dramtiske opplevelser enn de fleste har gjennom et helt liv. Hva har krigen gjort med dem? Vil de kunne fortsette videre sammen?

Sissel Børkes foreldre var 32 og 37 år da krigen brøt ut., fortalte hun til et lyttende og interessert publikum.
Gjennom hele livet har krigen preget dem og også Sissel hverdag gjennom hele oppveksten var det mye henvisninger til krigen.  - under krigen var det slik, under krigen var det sånn, under krigen måtte vi..... osv...
Det var som om den, på en måte, aldri tok slutt, for foreldrene hennes og for familien. Noe som også gjorde det, på mange måter, enkelt for forfatteren og starte innsamlingen av stoffet til boken.
Sissel Børke mente selv at hun hadde stått friere til å dikte inn og ta med det hun mente var vesentlig enn om hun hadde konsultert foreldrene mens hun var i gang med boken. Hun fortalte likevel at hun nok kunne tenkt seg å ha nedtegnet enda flere historier mens foreldrene levde.

Foto på bokomslaget er fra festningen i Halden og derfor tror noen at Jernporten er lokalhistorisk, noe boken ikke er. Det var også en som lurte på om tittelen Jernporten også hadde tilknytning til festningen, der det jo er, mange jernporter.
Men i følge forfatteren selv, var Jernporten en tittel som beskrev JERN, som noe som hørte til krig og PORTEN kunne henspeile på både en inngang og utgang.

Sissel Margrethe Børke er utdannet filolog med litteraturvitenskap, statsvitenskap og kinesisk.
Hennes debutroman Tårnsvalene kom ut i 2008.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.