DUGNADSÅNDEN ER TILSTEDE I DET NYE ÅRET

Det nye året innledes med dugnad på mandag 3.januar med flytting av møbler, for oppskuring og boning av gulv i Frivilligsentralens lokaler tirsdag og onsdag. Ny dugnad med tilbakesetting av møblene på fredag. Frivilligsentralen vil derfor være stengt for alle aktiviteter i uke 1 og åpner først 10.januar.
Daglig leder kan best nås på mobiltelefon i denne uken; 91635173

Alle frivillige og samarbeidspartnere vil i løpet av uke 2 motta informasjon om kontorets åpningstid for 2011, samt en oversikt med igangsatte prosjekter, grupper og aktiviteter.
Det vil også bli invitert til flere samenkomster for mange av de gruppene som i dag er tilknyttet frivilligsentralen. Fastsatte datoer for dette kommer om få dager.... :)

Halden Frivilligsentral tar gjerne i mot nye henvendelser fra alle som ønsker et samarbeid i den spennende mangfoldige frivilligheten.
Nye frivillige ønskes velkommen til å ta kontakt.
Frivilligsentralen er møteplassen for en allsidig frivillig sektor i lokalsamfunnet og vil formidle kontakter på kryss og tvers, til beste for alle som bor i nærmiljøet.

Liker du sang, dans, film, sjakk, litteratur, håndarbeid,maling? Har du et ønske om å bli mer aktiv, komme inn i et fellesskap og bruke noe av tiden til å gjøre noe du virkelig har lyst til?
Vil du gjøre en humanitær innsats i lokalsamfunnet?
Har du et ønske om å bli medlem i en forening, eller starte en ny?
Vil du starte en gruppe, en aktivitet eller kan tenke deg å lære bort noe? Eller kanskje du leter etter noe som passer for deg?

Friviligsentralen har lokaler til utlån for oppstart av grupper og forskjellig møtevirksomhet innen frivillig sektor.
Du har en unik mulighet til å gjøre en forskjell for deg selv og andre i 2011, ved å ta sjansen på å melde deg som frivillig og stille opp også for andre og samtidig få "i bøtter og spann" tilbake.
Som frivillig er det du selv som bestemmer hvor mye tid du vil investere i din egen nettverksbank og hva du vil bidra med.

Velkommen til Halden Friviligsentral i 2011, året da Europa (EU) skal fokusere på frivillighet.
Det er selvsagt mye og hente og lære, da frivilligheten favner bredt innen kultur, idrett og folkehelse.
Sammen med offentlig og privat sektor vil også frivillig sektor fortsette med å gjøre sin del av jobben til beste for samfunnet.

Det er visse signaler om at en synkende andel av befolkningen i Norge gjør en frivillig innsats. Mens 58 prosent av befolkningen drev frivillig arbeid i 2004 var den sunket til 48 prosent i fjor. Nedgangen kan ha sammenheng med at samfunnet vårt blir mer indvidualisert... og andre faktorer.
Det er dessuten gruppen unge menn som uteblir fra frivilligheten. Dette ønsker Halden Frivilligsentral å gjøre noe med lokalt. Derfor ønskes alle initativ velkommen, der vi kan invitere denne gruppen til større deltakelse!!
Tross en liten nedgang nasjonalt, den frivillige innsatsen i lokalsamfunnet i Halden utgjør totalt et svimlende høyt antall timer og mange, mange årsverk.
Men først og fremst er det morsomt, utviklende og meningsfullt., for alle som deltar.
Halden Frivilligsentral håper også at 2011 blir et innholdsrikt frivillighetsår og ser positivt på at frivilligheten løftes på den politiske agendaen, fra Brussel.  

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.