GRENSELØST PÅ FESTNINGEN

Ca 200 mennesker var innom utstillingen Grenseland første dag i Fredrik III's hall på Fredriksten festning i Halden.
Inger Ohlsen t.v. og Anne-Lise Malmbekk, er to av i alt ti frivillige som er vakter under utstillingen.

Kunstutstillingen Grenseland vises for publikum i hele juli.
I går, lørdag 2. juli, var det åpning med ca 50 personer tilstede. I løpet av dagen var i alt ca 200 personer innom for å se utstillingen til Gruppe Øst, som består av Ary Ketting, Karin Eide Midtfjell, Asgeir Midtfjell, Rønnuaug Vaa og Haldens egen Elise Jarem.
Grenseland refererer både til det rent fysiske område knyttet til en grense mellom to nasjoner og til spenningsfeltet mellom motsetninger. I denne sammenheng kan bl. a spenningen mellom nasjonaliteter, språk og kultur bli tematisert.
Grenseland kan også henspille på feltet mellom rene mennskelige og eksistensielle motsetninger; grenselandet mellom liv og død - sorg og glede - normalitet og galskap m.m.

Frivillighetssentralen i Halden stiller opp med vakter gjennom hele utstilligen.
I visjonen for Frivillighetssentralen står det at "Vi skal skape en inkluderende og åpen frivillighetssentral hvor trygghet, trivsel og tilhørighet, sammen med vekst og samarbeid utgjør fundamentet".
I 2005, som har vært et spesielt år for haldensamfunnet, har vi bidratt til å skape bl. a tilhørighet og trivsel ved å få være med på Aurora, operaen på festningen, åpningen av Svinesundsbroen og nå kunstutstilling på festningen.
Alt dette er opplevelser som mange har hatt stor glede av å være med på og som man huske for lang tid.
Frivillig engasjement er verdifullt i seg selv – som kilde til personlig utfoldelse og vekst, og som et viktig element i den enkeltes opplevde livskvalitet.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.