MØTE OM NATTERAVNERE I HALDEN

Terje Wick Andresen har vært med som Natteravner i Bjerke bydel i 10 år.

Lars Due-Pedersen er SLT-koordinator i Halden kommune. Dessuten en særdeles talentfull kaffekoker!

Terje Wick Andresen, fra Natteravnene i Bjerke bydel i Oslo, fortalte om sine erfaringer fra 10 års arbeid med natteravning på et oppstartmøte for natteravning i Halden torsdag kveld. Møtet, som var på Frivillighetssentralen fikk så mange som 35  denne første dagen som satte seg på liste for å gå som natteravnere i Halden. I tillegg har også cirka 20 til meldt seg over telefon. Dette er Lars Due-Pedersen fra Halden kommune og Wenche Erichsen fra Frivillighetssentralen veldig godt fornøyd med.  

ER I GANG
Nå er det påmeldte til alle vårens fredags og lørdagskvelder og
I tillegg blir det natteravning natt til 1.mai. Onsdag 30.april blir den første natteravnkvelden og 14 personer har meldt seg på for å være med denne kvelden.
Men på flere fredags og lørdagskvelder håpes det på enda flere som vil være med å gå.
Blir det mange nok vil det være tre grupper ute med tre i hver gruppe og i tillegg 2-3 personer på basen, inne på Frivillighetssentralen.
Her vil det også være kaffe/te og helt sikkert vafler eller annet å bite i, for samlingen i starten og for eventuelle pauser eller samtaler i løpet av kvelden.

TA KONTAKT
Det er nå bare for flere å ta kontakt, så vil arbeidsstyret for Natteravnene i Halden, som foreløpig bare består av Lars og Wenche, organisere listene.

21-01.
I samarbeid med politiet er det besluttet at tidrammen for natteravningen i vår kommune blir mellom kl 21 og 01.
Oppmøte er på Frivillighetssentralen i Violgt 14. I dette lokalet, som blir Natteravnbasen, vil det alltid  være 2-3 personer tilstede og her vil det også bli en samling før Natteravnene går ut, i grupper tre og tre.

ERFARINGER FRA BJERKE BYDEL I OSLO
Terje Wick Andresen, som er styremedlem i Bjerke frivillighetssentral, har i 10 år vært engasjert og ledet Natteravnene i denne bydelen.
Foruten å gå ute på fredagskveldene arrangerer Natteravnene turer til blant annet Trysil og de har også hatt med 200 ungdommer en vellykket tur til Østfoldbadet, der de leide badet for et rusfritt arrangement en lørdag kveld.

Terje W Andresen fortalte om viktigheten av at  å være med som Natteravnere er basert  på frivillighet og at den enkelte må selv bestemme hvor ofte man vil gå.
Han viste til den største utfordringen blant ungdom, som er alkohol. Det er et stort press blant ungdom at de skal drikke alkohol, lite elller mye.

MYE ALKOHOL BLANT YNGRE, IFØLGE POLITIET
Dette ble også bekreftet av Per Richard Pettersen fra Halden politikammer, som var tilstede i starten på møtet og som fortalte at politiet var svært positive til at det nå kommer i gang Nattevandring i Halden. Han håpet mange ville gå og mente det var mye alkohol blant ungdom i Halden, tildels svært mange helt unge brukte alkohol, spesielt i helgene.

Med Nattevandrere ute vil det være flere "øyne som ser", men som nattevandrer er man aldri politiets "forlengede arm". Det er derfor viktig at alle som er med er kjent med retningslinjer for vandringen. Det ble derfor brukt en del tid på disse under møtet og foran hver vandring vil dette bli gjentatt.

Formålet er å forebygge ved voksen tilstedeværelse, slik at ungdom som er ute skal vite at voksne går rundt, følger med og er tilgjengelig for å skape trygghet.
Som natteravnere skal man ikke gripe inn aktivt i hendelser, men alltid kontakte politiet dersom det oppstår alvorlige tilfeller.

SAMARBEID MED POLITIET
Det vil være kontakt med politiet i forkant av hver Natteravnkveld og i løpet av kvelden.

VIKTIG MED TILSTEDEVÆRELSE
Leif Gjerdsbakk som var tilstede på møtet og som har lang erfaring med natteravning i Fredrikstad mente at det viktigste var at voksne viste seg ute i gatene, selv om de bare gikk rundt og "sparket småstein"!

Terje fra Bjerke bydel informerte om ordningen med natteravnene i denne bydelen, om egen forsikring for natteravnerene og han mente å være natteravvner var en flott opplevelse, til og med gratis. - Eneste riskikoen er at du kan få en klem av en ungdom.

Det er fortsatt mulig å melde seg som natteravner. Onsdag 20.april blir altså første kvelden og deretter hver fredag og lørdag, foreløpig ut mai måned.

Ta kontakt med Lars Due-Pedersen i Halden kommune eller Frivillighetssentralen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.