HOME START FIKK EKSTRA-MIDLER

For ett år siden inviterte Frivillighetssentralen til åpent møte om Home Start Familiekontakten, der interesserte ble oppfordret om å bidra til etableringen i Halden. Ett år etter har arbeidet resultert i tildelingen av Extramidler.
Styreleder i Frivillighetssentralen Randi Mo er svært godt fornøyd med at Helse og Rehabilitering ved Anne Kari Holm bifallt søknaden ved årets tildeling. (Bildet)

HVA ER HOME START FAMILIEKONTAKTEN?
HSF er et program hvor frivillige kommer hjem til familien og tilbyr regelmessig støtte, vennskap og praktisk hjelp. Ideen er å være med på å forebygge kriser, støtte familien på det de makter selv og å være en samtalepartner, slik at gledene ved familielivet kan gjenoppdages.
HSF tilbyr en pustepause for foreldrene og et supplement til offentlig hjelpeapparat. Det forutsetter at minst ett av barna er under skolealder.

STARTET HVOR OG NÅR
Det hele startet i England i 1973. Storbritania har over 300 avdelinger. i norge var oppstarten i 1995 og har idag over 15 avdelinger.

FØRSTE MØTE I HALDEN
Frivillighetssentralen inviterte til åpent møte om Home Start Familiekontakten 6.november i fjor. Frivillige organisasjoner, Halden kommune var invitert.

HALDEN SROPTIMISTKLUBB - SAMARBEIDSPARTNER
Halden Soroptimistklubb ble etter møtet frivillighetssentralens "makker" i det videre arbeidet med utarbeidelse av prosjektsøknad, informasjonsarbeid overfor helsestasjonen, forsterket helsestasjon, politisk utvalg for helse og sosial bl.a.
Berit Rødseth fra Halden Soroptimistklubb har bidratt, sammen med Wenche Erichsen til drøftinger og forberedelser fram til tildelingen i dag.
Foreldrenettverkets frivillige ildsjeler og deltakere har også bidratt.

NASJONAL SATSING
Barne og Familiedepertamentet har i flere år gitt midler til nasjonal samordning og oppfølging av Home Start Familiekontakten. Som en satsing på barn og unge er også HSF spesielt nevnt i Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Målet er å hindre kriser i familien, unngå uheldige omsorgssituasjoner og hjelpe familiene til å etablere eget nettverk og mestre hverdagen bedre.

LOKALSAMFUNNET
Frivillighetssentralen har også søkt Halden kommune om  støtte til prosjektet HSF. Dette er begrunnet i at kommunestyremøte i feb 2004 behnadlet saken: Opptrappingsplan for psykisk helse 2004 og der nye tiltak som nevnes er at prosessen rundt barn og unge skal styrkes.Vedlagt søknaden uttalelse fra familemekler og psykolog.
Søknaden ble i sommer avslått med henvisning til kriterier for tildeling av kulturmidler.Halden Soroptimistklubb og Frivillighetssentralen håper nå på en ny behandling i helse og sosialutvalget da vi nå ser mulighetene for å få til dette nødvendige forebyggende prosjektet med prosjektstøtten fra Extramidlene.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.