ALLSANG-DUGNAD

Noen av de som skal delta på dugnad for Allsang på grensen fra Frivillighetssentralen, var fredag samlet til møte. Der ble alle planene og oppgavene gått gjennom og fordelt. Alle gleder seg til sommerens allsang-kvelder og dugnadsinnsatsen og humøret til denne gjengen er som alltid, stor og herlig.

SAMMENSVEISET
Frivillighetssentralens dugnadsgjeng for Allsang på grensen, er fra venstre i første rekke; Reidun Hartviksen, Lillian Andersen, Lita Engebretsen, Synøve Stenersen.
sittende i midten: Arne Ødegaard.
Andre rekke; Reidun Ingerø, Alf-Erik Ingvoldstad, Karin Lykke-Seest.
Øverst står fra venstre; Pål Andreassen, Tor Hveding, Bjørg og Torbjørn Jørgensen.

Flere er med i dugnadsgjengen, men er ikke tilstede her og med på bildet. Det er Kari Aabol, Jan Engebretsen, Svein Eliassen, Holger Samuelsson og kanskje flere.

VAKTPLAN
Det er Egil Solheim og Odd Hovland fra den lokale prosjektledelsen som har ansvar for diverse vaktplaner for frivillig-mannskapet.

Daglig leder på Frivillighetssentralen samarbeider med disse og andre fra idrettslag og flere, for å finne løsninger med hensyn til de mange utfordringene med oppgaver og mannskap.
Iveren og engasjementet hos de lokale klubbene og foreningene har vært stor og mange har villet være med.

Det har da også vært et "luksusproblem" ved at flere enn det det har vært behov for, har meldt seg til dugnaden.

Dette har prosjektledelsen løst positivt ved at alle har fått noe.  Og alle har fått noe mindre enn de i utgangspunktet hadde meldt på. Den nye utfordringen for prosjektledelsen er å finne et godt opplegg rundt 24-timers vakthold i festningsområdet i hele perioden i sommer.
Dette er de nå i gang med.

Frivillighetssentralen har meldt at det er mulig å dekke en del av dagvaktene.
Det er igjen bare positive svar og god vilje til samarbeid vi møter når det gjelder spørsmål om å være med på dugnaden for allsangen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.