TILBYGGENE ER PROBLEMET

Disse to tilbyggene i Violgata 14 er fulle av muggsopp og det anbefales at de rives. Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØKON), har bedt administrasjonen i kommunen utbedre dette straks.

Etter at det har vært mistanke om muggsopp i bygget, ble dette oppdaget da man åpnet ett av disse tilbyggene. Veggene og ting som var inne i rommet var helt dekket av muggsopp. ISS skadebegrensning har vært og tatt prøver og det anbefales at man ikke oppholder seg i disse rommene eller i nærheten. Dette på grunn av at sporer fra muggsoppen kan skape allergi-reaksjoner hos folk som er disponert for det, samt at opphold i et slikt arbeidsmiljø er uheldig.

I ØKONs møte i forrige uke ble det vedtatt at man straks skulle gjøre noe med dette problemet og rådmannen lovet å ta hånd om dette.

Problemene med muggsoppen har medført at Frivillighetssentralen har måttet redusere noe av virksomheten fordi man er anbefalt IKKE å oppholde seg i lokakene.

Uten en snarlig utbedring vil Frivillighetssentralen vurdere å måtte  stenge virksomheten i lokalene i Violgata.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.