DAGSKONFERANSE - HELT FRIVILLIG!

Jorun Tinglum (bildet), daglig leder ved Bygdesentralen i Svinndal, i Våler kommune i Østfold, var initiativtaker og arrangør av en dagskonferanse om frivillighet onsdag 21. september.

ET STERKT PANEL
Blant de hundre deltagerne på konferansen i Svinndal kunne man blant annet finne en statssekretær, en nyvalgt stortingspolitiker, en forsker, samt en rekke lokalpolitikere, styreledere og frivillige ved de ulike frivillighetssentralene i Østfold.

EGET FRIVILLIGHETSDEPARTEMENT
- Frivilligheten er oppdriften i samfunnet, sa Berit Øksnes Gjerløw, statssekretær ved Kultur- og Kirkedepartementet. Nå har KKD også blitt ”Frivillighetsdepartementet” etter at ansvaret for frivillighetssentralene ble overført fra Helse- og Sosialdirektoratet ved nyttår.

NYE RETNINGSLINJER
I de nye retningslinjene for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler fremgår det at sentralene skal være en lokal møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet og den skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, lag og det offentlige. Menneskene som er tilknyttet sentralene skal utvikle dem.

VERKTØY FOR FRIVILLIGHET
Majoriteten av sentralene fungerer som møteplass-sentraler med stor bredde i sosiale omsorgstiltak, så vel som fritids- og nærmiljøaktiviteter. Mange er med i frivillighetssentraler som ellers ikke ville vært med i frivillige organisasjoner.
Dugnadsånden er en viktig del av vår kulturarv, og den verdien må vi ta godt vare på, avsluttet Gjerløw.

DET OFFENTLIGE MÅ TILRETTELEGGE
- Frivillige organisasjoner og sammenslutninger betyr mye for å opprettholde levende og trygge lokalsamfunn. Det offentlige bør legge forholdene til rette for dette arbeidet, også gjennom det tradisjonelle planarbeidet, uttalte Asle Moltumyr ved Miljøverndepartementet.

Plansjef i Østfold fylkeskommune, Gunn Mona Ekornes, fulgte opp ved å invitere de frivillige med som høringsinstanser i utarbeidelsen av neste års regionale utviklingsplan.

- Den viktigste ressursen vi har er menneskene i lokalsamfunnet, sa Jorunn Tinglum, daglig leder ved Bygdesentralen i Svinndal. Bare ved å gå en tur i nærområdet i Svinndal finner man det ene beviset etter det andre på at Bygdesentralen virkelig har fått til en hel del gjennom de ti åra den har vært i drift. Kommunen har folkestier bygd med lokalt engasjement, og hvert år arrangeres Svinndaluka. Og ikke å forglemme; man har da sin helt egen røde løper, en mange meter lang fillerye vevd av ordfører, politimenn, skoleelever, rådmannen og mange flere frivillige!
- Vi klarer å få til utrolig mye med lokal dugnadsånd og engasjement, men vi er helt avhengige av at det offentlige spiller på lag og gir oss i alle fall et bittelite økonomisk spillerom.

FINE ORD HOLDER IKKE
Ina Kathrine Ruud fra Kommunenes Sentralforbund hadde vært med kommuneansatte og frivillige i Bærum på studietur til Danmark og var full av lovord over viljen fra rådmann og kommunalsjefer til å vektlegge samarbeidet med frivillig sektor i planarbeidet i kommunen.
Hun oppfordret til tydelig rolleavklaring og gjensidig respekt og forståelse for hverandres behov og ansvar. Vær konkret og handlingsorientert. Fine ord holder ikke!

BRUK HUMOR I MATEN
- Mat er identitet, fastslo Brith Bakken, mesterkokk, forfatter eller ”kok-kjerring”, som hun kalte seg selv. Og fortsatte med spørsmålet: Er det nó feil at det er humor i maten?, før hun serverte vel anrettede lokale historier om ”delikatesser fra en algepøl og servering av gjeddekaker på SFO, fordi hun er lei av unger som spiser brødskiver med nugatti.
Norske råvarer og tradisjonell mat er in og vi måtte bli bedre til å finne hva det er på vår plass som er viktig og gjøre noe ut av det. Mat skaper kontakt og glede og vi klarer oss ikke uten!

MER KREATIVITET
Bente Holm Sælid, styreleder for Folkehelseprogrammet i Østfold, var stolt av å representere Fylkeskommunen og Folkehelseprogrammet i Østfold som hun mente handlet om fellesskapsløsninger, idéen om å få det offentlige og det frivillige til å henge sammen.
Dugnadsånden henger sammen med et utvidet kulturbegrep og det norske samfunnet vil rakne hvis vi ikke tar vare på frivilligheten. Kommuneøkonomien må på plass for å stimulere til gode fellesskapsløsninger, men ingen kan bestemme hva slags frivillige aktiviteter vi skal ha lokalt. For at politikerne skal sette frivillighet på dagsorden og bevilge penger ønsket Bente Holm Sælid seg enda flere ildsjeler som lyser, brenner og bobler av kreativitet.

NED PÅ JORDA
- Det offentlige sparer hvert år enorme beløp på den frivillige, ulønnede innsatsen, uttalte forsker Åse Vigdis Festervoll. I over 75 % av landets kommuner er det ulike frivillige som står for kulturtilbudet. Ved Notodden Bluesfestival utgjorde innsatsen til rundt 600 frivillige mellom åtte og ti årsverk, i kroner et sted mellom to og tre millioner kroner. - Denne innsatsviljen vil det offentlige ha tak i, fortsatte Festervoll. - Men vi vet jo at frivilligheten lever av lyst, og dør av tvang. Dermed blir det viktig hvordan det offentlige legger til rette for at frivilligheten kan få leve fritt.
Når lysten og gleden planlegges og styres, er veien kort til at det frivillige engasjementet oppfattes mest som tvang.

FOLKEHELSA
Partnerskap for folkehelsa i Østfold
Frivillighetssentralene undertegnet partnerskap for folkehelsa, der sentralene forplikter seg til å medvirke til å utvikle det trygge, sunne og levende Østfold.

- Det er ikke bare helseforebyggende, men direkte helsefremmende å få bruke sine ressurser. Det hele handler om å bli sett, og akkurat det ligger det stor verdi i, avsluttet Jorunn Tinglum før hun inviterte tilhørerne til ti års bursdagsfeiring for Bygdesentralen samme ettermiddag. Med ”verdens største” bursdagskake, så klart!

KULTUR
Visegruppa 1881, fra frivillighetssentralen i Halden, som har medlemmer fra 18 til 81 år, fremkalte smil og latter, takket for seg; - det er med tyttebær som med oss, vi blir så lett rørt!


Tekst: Kathrine Tallis Rognstad/Wenche Erichsen

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.