KONFERANSE PÅ FESTNINGEN

Kristen Grieg-Bjerke, til v., direktør for Nasjonale Festningsverk, var en av foredragsholderne og Erling Günther en av deltakerne på en konferanse om næringsliv og kultur på Fredriksten festning i Halden.

Dette var en stort anlagt konferanse der tema var; hvorfor og i hvilken grad kan samhandling mellom kultur og næringsliv bidra til lokal og regional vekst og utvikling. Man drøftet mulighetene, utfordringene, erfaringene og forutsetningene for samhandling.

Initiativtaker til konferansen var Det norske Blåseensemble.

Fra Frivillighetssentralen i Halden deltok altså styremedlem Erling Günther og daglig leder Wenche Erichsen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.