FRIVILLIGHETSKONFERANSE

Frivillighetsminister Valgerd Svarstad Haugland (bildet) åpnet frivillighetens egen nettportal; www.frivillig.no, og inviterte til dialog og ønsket innspill fra  frivillig sektor.

Kultur- og Kirkedepartementets Frivillighetskonferanse i Oslo tirsdag 31. mai samlet mer enn 250 representanter fra frivillige organisasjoner.

NY NETTPORTAL
Kom igjen, bruk nettportalen, oppfordret Valgerd Svarstad Haugland da hun åpnet konferansen og powerpoint-klippet over snoren til Departementets nye Frivillighets-nettportal; www.frivillig.no.
Ikke alle vil bli fornøyd, sa Frivillighetsministeren. Det kom også til uttrykk fra innlegg under konferansen, men mange roste også Departementet og Statsråden for initiativet til konferansen og viljen til å synliggjøre frivilligheten - (i et viktig valgår for mange...).

MANGE MENINGER
Frivilligheten har i en tid vært i stadig endring - kanskje ikke så merkelig når resten av samfunnet endres i høyt tempo.

Individualisme - eller fellesskap?
Ser vi en av-ideologisering av organisasjonene?
Er ideologiene fraværende?
Er Frivilligheten for opptatt av å yte service?
Er det for tette bånd mellom frivillig sektor og det offentlige?

Det offentlige har lenge uttalt: Nå skal vi satse på frivillighet.
Hva menes med dette?
Som en på konferansen sa:
Har "FRIVILLIGHETEN" NÅ "MYK-KONTAKT" MED DET OFFENTLIGE?

Vi må få en politikk for den frivilligheten som faktisk forekommer, ikke frivilligheten slik vi skulle ønske den var, uttalte Kristen Ulstein i FriNor.

MANGE DELTOK
Professor Per Selle var skeptisk til for sterk kobling mellom det offentlige og frivillige.
Leder, Kristen Ulstein, FriNor ville ikke ha enten eller, men gjerne både-og.
Mangfold er flott og kjennetegner frivillig sektor mente Ulstein. Endring er dessuten positivt.

Ane Kismul fra Natur og Ungdom ønsket seg  større muligheter til innflytelse overfor ungdomsgrupper på skolene: Idag må vi prøve å finne en kul lærer på skolen for å komme i kontakt med elevene. Myndighetene må la oss slippe til.

Peter Hjort fra Landsforeningen for hjerte og lungesyke foreslo pålagt innsamling for de som har TV-konsesjon, gi midler til frivillighet.

Karen Espelund fra Norges Fotballforbund oppfordret til forståelse for mekanismene for frivilligheten og ønsket seg mindre formalkrav fra myndighetene.

MANGFOLD
Mange ulike organisasjoner var tilstede på konferansen, teaterverksted, ADHD-foreninger, Amnesty, Blekkulf, Bygdefolkets studieforbund, Home Start Familiekontakten, Kreftforeningen, Sanitetsforening, Plan Norge, Sjømannskirken, Velferdsalliansen og mange mange flere.

Claus Jonassen og Wenche Erichsen representerte Angstringen og Frivillighetssentralen i Halden.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.