KURS FOR LESEOMBUDENE

Elizabeth Arendt fortalte eventyr på kurs.

Arnhild Frengstad dramatiserte eventyret om høna og reven, eller var det om noe annet...tro... Stor innlevelse uansett.

Tore Rahn

Elizabeth Arendt og flere leseombud fra Halden var sammen med leseombud og bbliotekansatte fra Sarpsborg på inspirasjonskurs. Tore Rahn fra "Foretelleriet" var foredragsholder og han var opptatt av hva vi kan lære av hverandre.

GLAD I LITTERATUR
Etter en presentasjonsrunde hvor åtte av de 20 deltakerne var fra Halden, ble det mange fine historier fortalt av Tore Rahn.
En god lytter skaper en god forteller var et viktig budskap fra foredragsholderen og presenterte ulike teknikker for å skape "rommet" der fortelleren/eller lesern møter sitt publkum/de som lytter.
Med hjelp av fortellerduk, en koffert med gjenstander, telys, bli bevisst på struktur, etc.

TAS I MOT
Det er nødvendig at leseombudene blir tatt skikkeliog i mot der de kommer. Lesombudene gjør en viktig jobb og må konsentrere seg om det de skal gjøre der og da.

Vær også obs på at fortelling/lesing kan åpne for gode dialoger.
Lokalt tilsnitt kan være viktig.
Bilder kan gi assosiasjoner som leder til fortelling.
Kombinasjon av lesing, fortelling og sang kan være god.
Både fortelling og lesing handler om å gi lytteren indre bilder (men de vil alltid være lytterens)

FORTELL DET DU LIKER SJØL
var også et viktig budskap fra foredragsholderen. Finn fram til det DU synes fungerer best.


NYTTIG OG UNDERHOLDENDE
Dette kurset var både nyttig og underholdende var oppsummeringen fra de som satt på med daglig leder i bil hjem fra kurset og det loover godt for lesestundene rundt om på flere institusjoner i Halden fremover.

Og møtet med Trygve Rahn var såpass inspirerende for daglig leder at hun sporenstreks inviterte Rahn fra Son til en Fortellerkafe på Frivilligsentralen i løpet av høsten.

Såfor de av dere som liker de gode fortellingene - er det bare å følge med og vil du være med og fortelle eller som praktisk tilrettelegger må du veldig gjerne ta kontakt med Frivilligsentralen - der det legges til rette for møte mellom mennesker - til høsten, også på fortellerkafe.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.