FOREDRAG OM DS TURISTEN

Ivar M. Johannessen

DS Turisten ankommer Indre havn i Halden søndag 7. juni 2009

DS Turisten, midlertidig fortøyd foran Thon hotellet i Halden, før den skal fraktes til Femsjøen for å gå i trafikk i Haldenvassdraget.

Ivar M. Johannessen, leder i Haldenkanalens Venner, viser lysbilder og forteller om DS Turisten - TORSDAG 11. JUNI 2009 KL.11.30 på Frivilligsentralen i Violgt. 14.

Ivar M. Johannessen sitter på en unik billedsamling fra DS Turistens historie. Det Ivar ikke vet om DS Turisten, er ikke verdt å vite!
Ta del i den unike lokalhistorien om dampbåten fra Haldenvassdraget som nå er tilbake i sitt opprinnelige farvann.

Alle er velkommen - fri entré!


DS TURISTENS HISTORIE
Båtselskapet ble stiftet på Ørje 12. april 1887 og bestilling foretatt på Nylands Mekaniske Verksted i Kristiania. På forsommeren samme år ble ”Turisten” fraktet i småbiter på jernbane fram til Tistedal og satt sammen ved Femsjøens bredde. Alt i juli samme år var båten i fart
på Haldenvassdraget. Man kunne ikke klage på tempoet i de dager.
”Turisten” ble fra første dag en populær gjest på den kanaliserte del av vassdraget – fra Skulerud til Tistedal. En strekning på syttifem kilometer.

I de første tiårene var hun – navnet til tross – en arbeidshest. I en veiløs tid fraktet hun sildetønner, salt og sirup til et snes brygger oppover vannveien 0g hentet slaktekyr, smør og egg nedover fra bygdene til Tistedal og Fredrikshald. Og lokale passasjerer
med ærende i byen.
Den gjeveste passasjeren steg på i 1909 – kong Haakon. Han skiftet fra general til admiraluniform. For nå var han til sjøs.
I 1898 kom Urskog – Hølandsbanen til Skulerud. Det ble et gjennombrudd for turisttrafikken med rundreise med tog fra hovedstaden, båt fra Skulerud til Tistedal og tog tilbake til hovedstaden.  
Folk både langs vassdraget og i en videre krets fikk et kjærlighetsforhold til sin ”dronning” og det ble mange gode år. Men en tid etter den annen verdenskrig snudde ”tidevannet”. Urskog –
Hølandsbanen ble lagt ned og rundreisen falt bort. Samtidig var vi inne i en ny hektisk periode hvor bil og fart tok all interesse.
”Turisten” tapte i konkurransen.
I 1963 la båten til ved Bjørnstad brygge for siste gang.
Og i 1967 ble den senket ned på Femsjøns bunn. Turisten var død!

ELLER VAR HUN DET?
I midten av 1990 årene kom to Aremarkinger sammen – Tore Aksel Voldberg og Alf Martin Ulven.

De var opptatt av tanken på å få til en gjenoppstandelse til kulturhistorisk berikelse for vassdraget. I økonomisk forstand var
det et håpløst prosjekt. Men tilfellet ville at de hadde midler til å virkeliggjøre et slikt prosjekt, og underet skjedde. En sommerdag i 1997 ble Dronningen – eller det som var igjen av henne – hevet fra Femsjøen og plassert på et majestetisk leie på Bjørnstad brygge.

DS Turistens dampmaskin ble kjøpt til Norsk Teknisk Museums samling i 1965. Kjøpesummen var kr. 1.000,- Det at museet kjøpte denne makinen indikerer at den ble betraktet om en viktig gjenstand å ha i samlingen. Det var Arne Lannerstedet som initierte Norsk Teknisk Mueum til å overta maskinen. I årsberetningen fra 1967 står det at maskinen var ferdig restaurert ved Norsk Teknisk Museums verksted og var plasert i utstillingen. I forbindelse med dette ble det laget ny tekst til varmekraftmaskinuttillingen. Makinen to utstilt på Helsfyr i Oslo til 1985 da museet flyttet til Kjelsås. På det nye museet ble makinen montert i utstillingen i år 2000. Maskinen er å betrakte som en velbevart og kjelden gjenstand fra norsk verftsindustri.

Under restaureringen i 1967 ble maskinen demontert og delene ble rengjort. Messingen ble pusset blank og alle lakkerte flater ble overflate behandlet på nytt. De ubehandlede blanke ståloverflatene ble også renset og pusset. Noen manglende deler i metall ble laget i tre og lakkert slik at maskinen skulle se mest mulig komplett ut. Restaureringen ble gjort med utgangspunkt i at maskinen skulle se komplett og fin ut. Maskinen ble vist slik den ble motatt med de modifiseringer som var foretatt i driftsperioden fra 1887 og frem til 1963.
Det ble i oktober måned 2007 enighet mellom Norsk Teknisk Museum og DS Turisten at dampmakinen skal lånes ut til "dronningen"

Kilde: Turistens hjemmeside (www.dsturisten.no)

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.