STORTINGSBESØK

Statsminister Jens Stoltenberg hilste på gruppen fra Halden som besøkte Stortinget 28.mai

Somalisk kvinnegruppe i Halden besøkte Stortinget 25.mai

Stortingsrepresentant Wenche Olsen var guide og vert for gruppen. Safia Abdi oversatte. (men har bestemt seg for å tilkalle tolk neste gang..)

Wenche Olsen og Safia i Vandrehallen.

Safia Abdi hilste på stortingspresident Dag Terje Andersen.

Wenche Olsen fikk en fin somalisk kjole i gave

Visepresident i Stortinget Akhtar Chaudhry

Ivrige fotografer foreviger det hele, med Toril Brekke, som også var med på besøket, som ivrig iakttager.

Sara Isabella Bashir

På Stortinget denne dagen var også Ingunn Yssen!

Så en prat med Gerhard Helskog!

Så var besøket på Stortinget over.

Den norske løven passer på!

Se her sa Safia, og pekte på en plakat med hennes datter, som er danser

Åshild Bråten

De kom i to busser fra Halden 25. og 28. mai 2010 og statsminister Jens Stoltenberg var en av flere som fikk møte den engasjerte gruppen fra Somalia og Halden. Her fra dagsturen med cirka 30 menn, som i tillegg til å være godt fornøyd med å hilse på statsministeren, også hadde med mange spørsmål til stortingspolitikerne.

Velkommen til Stortinget.
Det var stortingsrepresentant Wenche Olsen (Ap) fra Østfold og Halden som hadde invitert gruppen med somaliere, bosatt i Halden til Stortinget.
Det var et hjertelig gjensyn fra tidligere samlinger da de 32 kvinnene fra Somalia gikk ut av bussen utenfor Stortinget tirsdag 25. mai. Med på turen var to representanter fra Halden kommune, jordmor Åshild Bråten og SLT-koordinator Lars Pedersen Due, samt den alltid energiske Safia Abdi, som i tillegg til å være bosatt i Halden, aktiv i lokalsamfunnet, også KIM s Østfold-representant (KIM-kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkning og myndighetene)

Som varaordfører og kommunestyrerepresentant har Wenche Olsen engasjert seg mye i å knytte kontakter og ta initiativ til flere integreringstiltak i lokalsamfunnet. Samlingen og møtet på Stortinget hadde stortingsrepresentanten planlagt godt i samarbeid med kommunens representanter og sammen med Toril Brekke, politisk utvalgsleder for kultur og idrett, ble hele gruppen tatt i mot og vist rundt på Stortinget, der gruppen fikk hilse på mange kjente fjes fra media.

SAFIA KJENNER ALLE
Runden rundt på Stortinget tok kanskje ekstra lang tid, da det var mange kjente politikere og andre som Safia bare MÅTTE HILSE PÅ, og takke for sist og hvordan går det nå, og det du gjør, ER SÅ viktig, og hei du, du gjør en kjempefin jobb, og Hei, er det deg - Ja, jeg vil selvsagt lese boken din, men du, send den til meg de, her er adressen min.
Safia kjenner alle og det var mange vi traff på Stortinget denne dagen som fikk høre om Halden, somalierne i Halden, om ideer, om hvor viktig frivilligsentralen er, hvor mye som kan gjøres og at vi er på god vei, men har mye jobb å gjøre, alle sammen osv..... Og takk, Tusen takk, Ha det bra og vi må sees snart.......

Velkommen til Stortinget, sa Wenche Olsen og i løpet av runden,  - opp trapper, ned trapper, inn i kantinen, inn i stortingssalen, inn på komitemøter, en snartur ut for å hente lunsjen som skulle leveres ved en sidedør, men som likevel måtte inn hoveddøra, så hadde Wenche Olsen også fortalt om det politiske systemet i Norge. Hvordan makten er tredelt, med Stortinget som den lovgivende makten, Regjeringen som den utøvende makten og Domstolene, den dømmende makten.
Presidentskapet, regjeringens oppgaver, stortingets oppgaver og parlamentarismen og lokaldemokratiet og mye mer rakk stortingsrepresentanten å snakke om før vi til slutt kom opp i kinosalen, der lunsjen skulle inntas.
Men først var det mer om domstolenes oppgaver, om fylkeskommunen, kommunen og styring av kommunen og en spesiell presentasjon av kommunestyret i Halden som har representanter fra flere partier enn det som er representert på Stortinget..

SPØRSMÅL
Halden Arbeiderblad var med på turen og Ny Tid var til stede og Wenche Olsen fikk mange spørsmål og kommentarer fra engasjerte kvinner.
For eksempel om hvorfor media alltid må fokusere negativt i omtale av somaliere. Det etterlyses mer positiv informasjon om somaliere.
En utfordring var også at kvinnegruppen var enige om at de ønsker å vise takknemlighet for at de kan være og bo i Norge, men at de ønsker at norske folk ønsker å lære oss å kjenne. Gruppen ønsker å bli forstått og bli respektert.
De etterløser flere tiltak for å skaffe arbeidsplasser.
Av gruppen på 32 kvinner som var med på turen fra Halden, var bare tre i jobb. De ønsker at politikerne skal lære mer av land som klarer å hjelpe tilflyttede somaliere med reelt arbeid.
De mener at somaliere bosatt i skandinaviske land gjøres mer "handicappede" enn somaliere i land som f.eks Canada, der en større andel meget raskt kommer ut i jobb, nettopp fordi landet forventer og krever arbeidsinnsats fra gruppen og dermed legges det til rette på en bedre måte for å få nok arbeidsplasser.

En var opptatt av mange som hadde vært "plagsomme" - det handler om gjentatte forsøk med å komme i kontakt med det norske folk, men det er vanskelig i praksis.

Wenche Olsen oppfordret gruppen om å være med og ta initiativ til å få frem positive nyheter fra det somaliske miljøet.
Hun var enig med gruppen om at det viktigste målet må være at  alle får være med og bidra i samfunnet og fellesskapet og at alle får jobb. - Vi politikere skal gjøre en jobb, men dere har også en jobb å gjøre, utfordret Wenche Olsen og pekte på at å kunne det norske språket, er viktig for å få jobb.

Vi ønsker å lære. Vi ønsker å bli selvhjulpne.
Er det riktig som det gjøres i noen land, å "bli kastet ut" til skole, utdanning og jobb.
Kan det å motta sosialhjelp, uten krav å måtte gjøre noe, bli en "sovepute" var flere opptatt av og mange flere ønsket å ta orde da det var tid for å gå videre i programmet.

MØTES IGJEN
Vi må møtes igjen og finne flere svar sammen. Den eneste måten vi kan komme videre på og finne løsninger er å snakke sammen og ha god nok tid til å forstå hverandre enda bedre.

Visepresidenten fra SV, Akhtar Chaudhry, tok seg også tid til å treffe gruppen. Hans sju ledige minutter ble til noen flere....... og engasjementet var fortsatt stort;
Hva kan vi gjøre når vi vil ha jobb og samtidig beholde retten til å være oss selv, bruke våre klær som religionen tilsier. Vi ønsker hjelp til å finne fornuftige, positive løsninger.

Selv om ikke alle får sjansen til å bli det de vil, er det viktig å lage forskjellige kurs, så ALLE får muligheten til å lære.

For studenter som får stipend  og bruker ekstra tid, trenger å få mer økonomisk støtte, for eksempel at stipend som kan bli gjort om til lån.

Visepresidenten ga følgende råd til gruppen;
Det er en krevende prosess å forstå hverandre.
Det kan også  være vanskelig for jenter som flytter fra Toten til Oslo og tilpasse seg .
I hovedstaden og i Norge er det vanlig at jenter går i miniskjørt og andre klær som kan være uvanlig andre steder.
Det kan være vanskelig for begge parter å tilpasse seg hverandre. Både for de som har vært her fra før og for de som kommer nye.
Det er en krevende prosess å forstå hverandre. Husk. Det gjelder begge parter.

- Begynn å innta dette landet som deres land. Deres gode land. De gode verdiene som Norge representerer må bli dine og deres verdier også. Ta verdiene som dine. Gjør de til dine.
Norge er et likestilt land. Norge er et fritt land.
Og Norge er nå også deres land.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.