ÅPNINGSTIDER

klokka 9-12 og 13-15, men endringer forekommer og gjøres kjent på "kalender" og ved oppslag på huset.

Frivilligsentralen som møteplass og nærmiljøsenter med en mengde aktiviteter på huset kan ha åpent på ulike deler av dagen og også kveld, så lenge aktivitetene pågår og ansvarlige for virksomhet og nøkler er til stede. Kontortiden til daglig leder kan variere, men vi bestreber oss på å holde  kontoret åpent for henvendelser (besøkende og telefon)  til faste tider, mandag  til og med torsdag fra kl 09-12 og 13-15.

HVIS
det likevel ikke skulle være noen som tar telefonen når du ringer i "åpningstiden" kan det være fordi daglig leder sitter opptatt i en annen telefon eller er opptatt i en samtale på huset, eller også kan være på vei til et møte utenfor huset.

Frivilligsentralen er et "knutepunkt" når det gjelder mye samarbeid og frivillig virksomhet i lokalsamfunnet og daglig leder er stadig på farten i forbindelse med samarbeid og utviklingsarbeid i hele kommunen, i fylket og også nasjonalt.


dager da daglig leder må befinne seg andre steder enn på frvilligsentralens kontor, i kontorets åpningstid, er det derfor behov for noe frivillig hjelp med å være til stede, ta i mot henvendelser, fra besøkende og pr telefon og diverse.

HVIS
det derfor er noen som leser dette og som kanskje har noen timer å avse, av og til, eller på faste dager og som kan tenke seg å ta kontakt, er det fint om dere hører av dere når det passer.


enkelte dager kan det også være behov for at flere kan dele på oppgavene og det ville ha stor betydning for Frivilligsentralens totale og mangfoldige virksomhet at vi fikk knyttet til oss flere frivillige med litt tid og interesse for å gjøre en innsats på huset.

HVIS
du skulle tenke  nå - at kanskje dette kunne være noe for deg, så  må du ikke nøle med å ta kontakt. Oppgavene kan tilpasses det DU kan, men du må nok føle deg komfortabel med å møte nye mennesker, opptre vennlig og inkluderende og ikke være redd for å snakke i telefonen. Det kan til tider skje "mye på en gang" og en viss evne til å takle dette og se muligheter fremfor begrensninger kan være en fordel.


virksomheter som Frivilligsentralen, som etter hvert har utviklet seg til å bli en vitig møteplass for mange,  som rommer mange ulike møter og aktiviteter gjennom hele uken, kreves en god del koordinering, med informasjonsarbeid og oppfølging av grupper og alt som foregår. Alt fra skifting av lyspærer, regulering av termostater, innkjøp, ryddeoppgaver, utsending av post, etc,etc........ Frivillige "huskonsulenter" med ulike oppgaver og praktisk arbeid på huset står derfor høyt på ønskelisten over hva vi ønsker å få til, for at den flotte gamle Sorenskrivergården skal fortsette å være det gode huset  for frivillige og frivilligheten i lokalsamfunnet.

HVIS
vi ikke tar telefonen når du ringer angående dette, er det bare å legge igjen en beskjed på telefonsvarer 69 17 64 82.
Du kan også sende e-post:  post@frivillig-halden.no


.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.