GODT LITTERATURÅR I 2009

Leser søker bok skal lage et nytt kurs for leseombudene. Det er fylkesbibliotekene som skal holde kursene fra våren 2009. Det er også et mål for Leser søker bok å få bedre kontakt med institusjonene der ombudene skal lese. I Halden er det leseombud ved Halden sykehjem, Karrestad, Bergheim og Vaterland. Emili M. Erichsen, 7 år, (bildet) har begynt å lese selv og liker veldig godt bøkene om Rotta Halvorsen.

LANG ERFARING
Arnhild Frengstad har som frivillig, hatt ansvar for en høytlesningsgruppe med deltakere fra omsorgsboligene ved Vaterland og Hagegata i flere år. Annenhver uke har Arnhild lest for de interesserte beboerne og tiltaket samler mange annenhver onsdag ettermidag. Onsdag 14. januar er Arnhild på plass som leseombud på Vaterland.
Halden sykehjem får besøk av alltid like opplagte Egil Amundsen som leseombud allerede onsdag denne uken, 7. januar, kan de beboere som har lyst samles i 3.etasje til en trivelig historiestund.

Margareth Hauge og Torbjørn Jørgensen er også leseombud i Halden, henholdsvis på Karrestad og Bergheim.

Reidun Hartviksen skal være leseombud på Karrestad i en periode i våres og Ina van Leuwen og Camilla Sivesind er leseombud for to privat.

Biblioteket i Halden og Frivilligsentralen samarbeider om leseombudsordningen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.