NATTERAVN-MØTE 14.APRIL

Lars Norbom, nummer 2 fra venstre, fra Natteravnene i Oslo, var på møte i Halden, sammen med Vera Graff Andreassen, natteravn og foreldre ved Strupe. Nils Vattekar, styreleder ved Frivilligsentralen, Stein Wilhelmsen , ungdomskonsulent i kommunen, Dag Morten Karlsen, Politiiet og Jane Susan L-Pettersen.

UNGDOMSHUSET
Det åpne møtet ble lagt til det nye Ungdomshuset iHalden i Øvre Bankegate og på den måten tenkte man at nettopp det skulle være av interesse for mange foreldre, å få et innsyn og informasjon om lokalene og virksomheten der.
Nå var det likevel ikke svært mange som kom til det åpne møtet og det vil derfor tas ytterligere kontakt med skolene og tilby besøk fra Natteravnene til ulike foreldremøter som holdes på skolene på ulike klassetrinn.

Det var likevel mange nok til stede slik at flere nye natteravnere meldte seg og seks personer reiser førstkommende lørdag til Oslo, for å være som natteravnere natt til søndag. Gruppene i Oslo går også tre og tre sammen, men i motsetning til Halden, går man der ute til klokka 03.30.
Denne lørdagen skal også en gruppe elever fra en folkehøyskolge være med ,sammen med erfarne Natteravnere i Oslo.

SPØRSMÅL
Lars Norbom fortalte på møtet fra 20 års erfaring med Natteravn og det er totalt cirka 30.000 som er med i Natteravnene på landsbasis.

Det viktigste er å være synlige, til stede og ha et positivt menneskesyn, mente Norbom. Episoden med vold mot en Natteravner i Moss, var et absolutt unntak. De fleste opplever hyggelige tilbakemeldinger og Natteravnene har tillit og står sterkt i mange miljøer.

HALDEN- HVER FREDAG
Førstkommende fredag er Natteravnene ute igjen, med oppmøte 20.30 på Frivilligsentralen. En gruppeleder tar ansvar vandringen og pausen legges til Thon Hotel for en kaffekopp og noe å bite i.  

Natteravnene opptrer nøytrale. Livssyns og politisk.
Natteravnene er kjent for sine gule vester og ikke politiske buttons. Den voksne tilstedeværelsen demper både rus og voldsepisoder og Dag Morten Karlsen fra Politiet i Halden var svært positive til Natteravnene i Halden, som han mente var med på å gjøre miljøet i sentrum tryggere for alle aldersgrupper og virket dempende på uønsket adferd.

Dessuten var det veldig bra at det var ekstra mange med gule vester som var synlige på skjærtorsdag og refererte til nettopp denne dagen som en dag hvor det var flott at Natteravnene er fleksible og stiller opp.

Mer kontakt mellom de samarbeidende partene i Natteravnordningen fremover vil sikre kontinuitet i arbeidet og rekrutteringen videre, var det enighet om på møtet, som avsluttet med informasjon om tilbudet til ungdommen, med Ungdomshuset og Rockehuset, som til sammen har et åpent tilbud alle dager og har bevisst stengetid kl 21.00, med langåpent til 22 på enkelte fredager med diskotek.

Gruppen ungdom som er brukere av huset varierer fra 25-50 og det kan være over 100 med på diskoteket. Majoriteten av ungdommen som bruker huset kommer bor i sentrum og bynære områder.
Ifølge Stein Wilhelmsen, er voksentettheten god, med tre ansatte på Ungdomshuet og fire på Rockehuset, som samarbeider om virksomheten på de to stedene, hvor Rockehuset har sitt kjernefokus på musikk og øvingslokaler for band. På Ungdomshuset er det internett, kafe, temamøter, en møteplass hvor man treffes før man får være med aktiviteter andre steder, gocart, curling, klatring, leirdueskyting,etc.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.