RITA SLETNER TIL HALDEN

Statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet skal være en av foredragsholderne på den første kvelden i Home Start Familiekontaktens forberedelseskurs.

I alt 12 frivillige har meldt seg til forberedelseskurs for HOME START FAMILIEKONTAKTEN. Første kurskveld, torsdag 8. september, får en meget kompetent foreleser i Rita Sletner. Tema for hennes foredrag er "Vårt sosiale ansvar" og setter temaet barn og unges oppvekstvilkår inn i en bred og nasjonal sammenheng. Med erfaring fra bl.a. Justisdepartementet ser hun viktigheten av å komme tidlig inn med forebyggende tiltak for utsatte familier. Hun har også erfaring fra oppbygging av krisesentre og ser på etableringen av Home Start Familiekontakten som noe meget viktig og ett av mange tiltak som vil trygge barn og unges oppvekst.

Kurset, som er på 30 timer, skal gå over 8 kurskvelder og er bygget opp rundt interessante temaer og forskjellige foredragsholdere hver gang.
Først ute er altså Rita Sletner, som akkurat denne kvelden lar valgkamp være valgkamp og snakker om et faglig tema som opptar henne.

Statssekretæren kjenner forøvrig Halden meget godt etter at hun tidligere har studert ved høgskolen i byen i fire år.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.