ÅRSMØTET 2010

Fra v. Gerd Myren og Gerd Berit Odberg

Musikkgruppa Pytt i Panne består av Bjørn Ramstad, Astrid S. Lie, Ulf Rogstad, Ellen Moldskred Sandstø. Erling Klevmo, Norma Rognøy og Anna-Lena Wåhlstrand

Halden Frivilligsentral avholdt årsmøte 28.april 2010.

Åtte organisasjoner var representert, blant annet Gerd Myren fra BRA Halden Helselag. Gerd Berit Odberg utvalgsleder for helse og sosial var til stede på årsmøte og det var også enhetsleder Stein Cato Røsnæs fra Halden kommune kulturenheten. Hele styret tok gjenvalg og består av; Nils Vattekar fra Fredriksten Rotary styreleder, Ann-Kristin Grødahl,SOS nestleder fra SOS Rasisme, Styremedlemmer; Reidun Ingerø Fra Fagforbundets pensjonistgruppe, Kjell Jensen fra Human Etisk forbund, og Erling Günther fra Tempelridderordenen Gyldenløve. Vara er Terese Engedahl, Placide Gnaly og Tor Hveding. Anne-Marit Thorbye har i tre år vært med i valgkomiteen og takket for seg. Ny valgkomite består av Bjørn Ramstad, Leif Johannesen, Reidun Hartviksen og Tordis Hammervoll. Fyldig årsrapport fra en meget aktiv frivilligsentral ble presentert, sammen med et årsregnskap i balanse. Velsmakende sanbusa fra Somalia og svingende musikalsk underholdning med gruppa Pytt i Panne falt i smak på årsmøtet.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.