BONDEVIKS TALE

Her er statsminster Kjell Magne Bondeviks tale da han var på besøk på Frivillighetssentralen i Halden onsdag 24. august 2005

Kjære alle sammen!

Halden frivillighetssentral er en møteplass med mange ulike aktiviteter og mange engasjerte mennesker, det er tydelig. Jeg er imponert over omfanget av det som skjer her, og at det legges tilrette for personlig initiativ og engasjement.

Uansett hvilken politikk vi hadde forsøkt å få til fra regjeringskvartalet i Oslo, så hadde den vært dømt til å mislykkes dersom politikken nasjonalt ikke klarte å bygge opp under den mobilisering og det engasjement som ytes lokalt.

Det er helt sentralt i Regjeringens politikk at samfunnet skal bygges nedenfra. Gjennom familiene, lokale bedrifter, lokale lag og organisasjoner, og lokaldemokratiet. Ikke ovenfra og ned.

Frivillighetssentralene er en spennende nyskapning i et tradisjonsrikt og mangfoldig frivillig organisasjonsliv. Sentralene viser nye veier å gå for å rekruttere og organisere lokal frivillig innsats.  Det er flere hjemmeværende, trygdede og arbeidsledige i frivillighetssentralene enn i tradisjonelle frivillige organisasjoner. At sentralene er åpne på dagtid gir muligheter for dem som har tid til overs på denne tiden av døgnet. Kanskje oppleves terskelen for å stikke innom sentralen som lav.  Og det er jo bra!

Frivillighetssentralene representerer noe av det beste i lokalsamfunnet. Dere har som mål å samarbeide med de positive kreftene som finnes lokalt, i ulike lag og foreninger, menigheter, offentlige myndigheter og enkeltpersoner. Å knytte kontakter, utvikle nettverk, koble de som har noe til felles, er viktige og nyttige oppgaver.

Regjeringen legger stor vekt på å legge forholdene bedre til rette for frivillig virksomhet. Vi har en egen frivillighetsminister – Valgerd Svarstad Haugland - og vi vil bidra til at frivillighet får den anerkjennelsen den fortjener.  

Allerede Frans av Asissi så hemmeligheten, at ”det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv”.

Frivillig innsats gir mening og fellesskap.

Jeg ønsker hver og en av dere lykke til videre, og takk for innsatsen dere gjør!


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.