FOREDRAG MED ARILD SYVERTSEN

Arild Syvertsen sammen med Elsa Nygaard. Hun har bidratt med fotografier og historier til boken. Ellen sees bak.

Arild Syvertsen har siden 1991 arbeidet som los i Oslofjordområdet.
Torsdag var han på Frivilligsentralen og snakket om Fredrikshalds sjøfartshistorie. Syvertsen er en aktiv seiler og har skrevet mye om seiling, båtliv og maritim historie og er  med i Fredrikshald Sømannsforening.

SPENNENDE HISTORIER
Fra boken med tittel Glimt fra Fredrikshalds sjøfartshistorie og med mange flotte bilder, fortalte Arild Syvertsen om stolte skuter og mange skipsforlis. Tilhørerne denne vinterkalde torsdagskvelden fikk høre om en by som tidlig i forrige århundre hadde skuter på alle hav.
Byen har en rik sjøfartshistorie, fra lokalfart til langfart og med mange spennende eventyr.
Skuter og menn fra Fredrikshald opplevde mye.
Seilasene medførte ofte mye dramatikk.
Mange av skipperne og sjøfolkene kom fra Hvaler. Etter noen år som skipper hendte det seg at de gikk i lang og bosatte seg i Fredrikshald.

Halden har i dag bare ett skip som er registrert her og antall aktive sjømenn har her som ellers i landet skrumpet inn til et fåtall. men spor etter denne tiden finnes fremdeles, og etterkommere etter de som en gang bemannet skutene, lever fortsatt. (står det å lese i forordet til boka)

TURER MED LOKALHISTORIER
I forbindelse med oppstart av nye fredagsturer, etter påske, ble flere ivrige turgåere fra fjorårets tursesong invitert til foredraget med Arild Syvertsen. Med bilder av "Olava" fra Indre havn, sjøboder og gamle "Regin" klar til avgang fra Mølen med en full last bestemt for England, ble ikke engasjementet mindre med tanke på trivelige fredagsturer i lokalmiljøet.

Syvertsen viste bilder av Barken "Ragnvald" fortøyd langs Langbrygga1 1900 og barken "Volda" som laster ved Rødsbrygga i 1915.
Stedet hvor skipene anløp var i hovedsak området like under Rødsberget, den gang var det åpent vann derfra og helt til Sørhalden.

Barken Schwanden var den største og siste skute som ble bygget i Fredrikshald, i 1879.
Det er fortalt at hun sto kloss inntil fjellet under byggingen, slik at folk til og fra Eskeviken måtte bøyre seg under stevnen når de skulle forbi.

Jernboltene som skroget var festet til fjellet med, er fremdeles synlige vis a vis bolighuset Gamle Sørhaugen 4.
Schwanden ble, sommeren 1918, brent av en tysk ubåt i Nordsjøen.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.