ÅRSMØTE OG ALLSANG-KVELD

Det blir årsmøte klokka 17.30 i kveld og "syng for livet" - allsang fra klokka 19.00 med Leo Leonardsen. De atten eierorganisasjonene kan møte med to representanter, frivillige har møterett og alle er velkommen til allsang.

Årsmøte
I jubileumsåretf, frivillighetssentralen fyller 10 år, ønsker styret å foreslå navneendring for årsmøtet. Fra Senter for frivillige tjenester til Frivillighetssentralen i halden.
Det legges fram årsrapport for 2005, regnskap og revisjonsberetning og årsplan og budsjett for 2006. Nytt styre skal velges og (som vanlig) mange nok frivillige som vil la seg velge.

FRIVILLIG KJØKKENINNSATS
Som så mange ganger tidligere kommer det flere frivillige som tar hånd om smøring av rundstykker, vaffelsteking og kaffekoking til kveldens program.

ALLSANG
Med "Syng for livet" starter vi ikveld den første av foreløbig tre kvelder med allsang, for alle som har lyst å være med.
Neste kveld blir 27 april og 8.juni.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.