TUR TIL VADET

Turleder Svein Eliassen (t.v.) og Magne Rannestad

Minnesmerke med to interessante årstall og navn

Interessant historietime med Magne Rannestad (helt t.v.)

Egil Jørstad har vokst opp i området.

Egil Jørstad hadde mange morsomme historier om "kampene" fra sine guttedager i skogen her!

Fredag 19. oktober gikk turen til Vadet i Tistedal, Området ligger ved Femsjøen, på vestre side ved osen der Tista har sitt utløp. Det finnes flere historiske minnesmerker i området som ikke er lett å se, uten å være lokalkjent. Men de som var med på den fine turen fredag, vet nå hvor disse er.

Turleder Svein Eliassen hadde gjort avtale med Magne Rannestad, som snakket om de gamle skansene i området ved Vadet i Tistedal. Inne i skogen finnes det en merkestein med to interessante årstall og navn, nemlig 1716 og oberstløytnant Landsberg som med en norsk bataljon sto imot et svensk angrep. Og 1814, der kaptein Spørch hadde kommandoen over en liten styrke som kjempet mot en svensk armé på 5000 mann.

Inne i skogen er det altså skjult en interessant del av vår krigshistorie og de stadige angrepene fra svenskene. Den gang var området åpent og ikke gjenvokst som i dag. Man ønsker nå å få ryddet skogen og la området få tilbake sin opprinnelige form.

Alle de 27 turgåerne fikk i tillegg til en flott tur i det fine høstværet en interessant historietime med på kjøpet.

Egil Jørstad har vokst opp i området ved gården Veden og Vadet og kunne fortelle om kamper på sin måte fra guttedagene.

Det er tur nå på fredag også (26. okt.), da går den til Sørhalden og Eskeviken. Det er bare å møte opp på Frivillighetssentralen i Violgt. 14 kl. 11.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.