STATSSEKRETÆR KRISHNA CHUDASAMA

kommer til Frivillighetssentralen tirsdag 23. mai for å få mer kunnskap om prosjektet Home Start Familiekontakten.
Sammen med statssekretæren kommer rådgiver Ann-Sophi Glad, også hun fra Barne- og likestillingsdepartementet.

HOME START
Prosjektet med Home Start Familiekontakten er inne i sitt andre år med prosjektmidler fra Helse og Rahablitering gjennom Rådet for psykisk helse. Prosjektet er også delfinansiert med midler fra Halden kommune, Frivillighetssentralen og Halden sorptimistklubb.


17 FAMILIER
Fra det det første halvannet året har 17 familier vært med i prosjektet med en frivillig familiekontakt som har gitt støtte og hjelp til familien over en tremåneders periode.
Det er positive tilbakemeldinger fra familiene og frivillig-gruppen som har vært involvert.

BARNE-OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
Det er spesielt hyggelig å ønske velkommen til statssekretæren og rådgiveren fra departementet til Home Start Familiekontakten i Halden og på tirsdag vil koordinator for Home Start i Halden, Eva Hovland , ta imot på Frivillighetssentralen.
Representanter fra departementet får også møte to familier som vil fortelle om sine erfaringer med frivillig familiekontakt.
Det er spesielt innvandrerfamilier og minoritetsspråklige familier departementet ønsker å se nærmere på når det gjelder deres deltakelse i Home-Start tiltaket.
Politsk utvalgsleder for helse-og sosial i Halden kommune, Turid Eriksen vil også være tilstede under besøket.

FRA FREDRIKSTAD
Statssekretær Krishna Chudasama har bakgrunn for stilling som sosialombud i Fredrikstad kommune. Sosionom med tilleggsutdanning i ledelse, veiledning og kommunkasjon.
Hun har utdanning som Master i sosialt arbeid og cand.polit i sosialt arbeid. Hun har vært leder for likestillingsutvalget, kommunestyrerepresentant i Fredrikstad og med i minoritetsetnisk arbeidsgruppe i FO.

SNAKKE MED PRESSEN
Statssekretæren vil under under besøket på frivillighetssentralen også ta seg tid til å snakke med representant fra lokal presse.

<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.