INTERNASJONAL KVINNEGRUPPE

Her fra et tidligere møte i kvinnegruppa.Fra venstre Shukria, Resmije fra Halden, en besøkende fra flerkulturell kvinnegruppe i Sellbakk, Fredrikstad og Margrethe fra Halden.

Så er også Kvinnegruppa klar for nye spennende kvelder denne høsten. Ny møtedag - ONSDAGER, den første onsdagen blir 10.september inviteres det til ny Internasjonal kvinnegruppekveld, med samling på Frivilligsentralen kl 18.00.

TEMA, FOREDRAG, HYGGE, SAMTALE, UNDERHOLDNING
Program for høsten er planlagt av en oppstartgruppe, bestående av Fereshteh, Izolda, Anh, Ann-Kristin, Phyllis og Margrethe.
Gruppen vil legge fram forslag til program for høsten når de møter flere kvinner som kommer til høstens første kvinnekveld onsdag 10.september.
Denne dagen vil Phyllis, som arbeider som lærer i Kenya og som nå , i noen uker til, er ved Rødsberg ungdomsskole, fortelle fra sitt virke i sitt hjemland.

VELKOMMEN
Oppstartgruppen håper at mange kvinner vil være med og bli kjent på tvers av kultur/etnisk bakggrunn og oppfordrer flere til å delta i kvinnegruppa. Alle konstruktive forslag til tema og program for kvinnegruppekveldene kan gjerne meldes til Frivilligsentralen.


<< Tilbake
Nettløsningen er levert av Monsternett.