HAVNA OG SYDSIDEN I HALDEN

Vi er i midten av mai 2009 og var på tur med frivilligsentralen på havna i Halden. En måke tok oss med på en tur til områdene innenfor havna!

• Åpne album (18 bilder)

TUR TIL SØRHALDEN

Fredag 26. oktober 2007 gikk turen til Sørhalden i Halden.

• Åpne album (18 bilder)

PARKEN 11. AUGUST 2007

• Åpne album (13 bilder)

SANGER PÅ GRENSEN 27. JUNI 2007

Frivillighetssentralen i Halden stilte med mange frivillige til både rigging og vakthold på Festningen, sammen med mange andre fra idrettslag og foreninger. Bildene i denne serien er tatt før det første TV-opptaket onsdag 27. juni 2007. Her kan du bl. a. se de kjempelange køene som snodde seg fra inngangen til Place d'Arme, forbi Festningskroa, rundt Karl XII-statuen og ned på veien igjen!

• Åpne album (22 bilder)

17. MAI 2007

Konserten med sydlandsk temparementsfull sang og dans ble en flott opplevelse. Når publikum, stående, sang den norske nasjonalsangen og gruppa til sist sang sin cubanske nasjonalsang, ble avslutningen på den halvannentimes konserten både høytidelig og fin.

• Åpne album (21 bilder)

DUGNAD 9. MAI 2007

Den årlige vår-dugnaden gikk av stabelen onsdag 9. mai. Det var gårsplassen som fikk en skikkelig "opppussing". Det ble bl. a. lagt på ny subus på gårdsplassen. Videre ble det ryddet og luket i bedene og det ble laget egen boccia-bane. Mye folk og god steming!

• Åpne album (13 bilder)

TUR TIL HJELMKOLLEN

Hjelmkollen ligger ligger øverst på en markert høyde ved den gamle Svinesundsbroen, og ble etablert som en del av et større forsvarssystem av sperrefort og foreberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige. I 1902-05 ble Hjelmkollen militæreanlegg bygget ut. Her var det flere bygninger, ammuninasjonsmagasin, latrine, redskapsskur, kullskur og vannreservoir, samt kanonstillinger og mitraljøseplasser. Den 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Forhandlingene brøt imidlertid sammen den 8. september og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framtrukne linjen ødelagt.

• Åpne album (14 bilder)

TUR TIL RØDSBERGET

Selv om mange sier Rødsfjellet til daglig, er Rødsberget det egentlige navnet på denne kollen. Eierne hadde ingen nytte av dette stedet, bortsett fra at det spilte en stor betydning under forsvaret av byen 1659-1660. På 1600-tallet gikk sjøen helt inn til fjellsiden, men flis og stokker fra de tallrike sagene i Tista har siden vært med på å fylle store områder som "saugbanken" eller banken, som det heter i dag. På midten av 1800-tallet begynte man å "forskjønne" Rødsberget med beplanting. Senere kom det til en kiosk og det ble populært å legge søndagsturen dit.

• Åpne album (9 bilder)

MIN OG DIN VERDEN - KULTURKVELD

Kulturkvelden - Min og Din Verden på Samfundet den 28. mars ble en flott markering av et flerkulturelt satsningsområde fra Frivillighetssentralen og et strålende eksempel på kulturelt mangfold og et spennende kultursamarbeid.

• Åpne album (19 bilder)

TUR TIL GAMLE SVINESUND

Den 23. mars 2007 gikk fredagsturen i området rundt Svinesund, med blant annet et besøk hos Mogens Skovborg på Gamle Svinesund. Han var så elskverdig å la oss komme inn på en omvisning.

• Åpne album (21 bilder)

ÅRSMØTET 2007

Årsmøtet på Frivillighetssentralen i Halden ble avholdt den 15. mars 2007. Ca 45 var tilstede. Det var lagt inn en danseoppvisning av to grupper som skal delta på Samfundet den 28. mars på Frivillighetssentralens Kulturkveld.

• Åpne album (5 bilder)

TUR PÅ DAMHAUGEN

Den første fredagsturen i år gikk fra Frivillighetssentralen til Damhaugen. Egil Thorgersen var guide og fortalte mange historier om livet på Damhuagen i gamle dager.

• Åpne album (9 bilder)

Nettløsningen er levert av Monsternett.