Velkommen til Halden Frivilligsentral 

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom  enkeltpersoner i alle aldre,  forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige. Det er mye å samarbeide om i et lokalsamfunn. Noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Mange søker sammen i et fellesskap man selv er med og utvikle gjennom ulik frivillig innsts. Betalingen du får ved å melde deg som frivillig, er egen opplevelse av tilfredshet, glede, mestring og utvikling.  Alle registrerte frivillige er pålagt taushetsplikt.

Det er 18 forskjellige organisasjoner som samarbeider om driften av Halden Frivilligsentral. Organisasjonene har innflytelse på virksomheten gjennom vedtekter og gjennom et styre som hvert år velges på årsmøtet. Hvem disse 18 organisasjonene er finner under siden partnere.

Det finnes godkjente frivilligsentraler over hele landet og det er  Kulturdepartementet som forvalter en del av den økonomiske støtten til frivillighetssentralene. Det er en forutsetning for å få denne støtten at lokalsamfunnet bidrar økonomisk. I Halden får vi støtte fra kommunen, vi søker støtte gjennom legater og prosjektmidler og vi får gaver og lignende.

Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til å bruke tid og energi på. Det kan være å høre til i et miljø vi finner fellesskap i, arbeide for noe vi tror på, å gjøre livsinnholdet rikere og det kan være å ta sin tørn i et dugnadsarbeid eller å strekke ut en hjelpende hånd til noen som trenger den.

Wenche Erichsen, daglig leder
Nettløsningen er levert av Monsternett.