FRIVILLIGSENTRALEN TRENGER DET DU KAN

Ta kontakt med oss for en samtale om hva du kan tenke deg å bidra med  og være med på.
Vi kan kanskje være behjelpelige med å realisere dine drømmer, forslag og ideer. På frivilligsentralen kan du treffe samarbeidsparnere. Vi er en møteplass for enkeltpersoner, grupper lag og foreninger. Her samarbeides det på kryss og tvers, også med det offentlige.   

E-post: post@frivillig-halden.no

Følgende foregår ved Halden Frivilligsentral i :
KURS; MØTER; OG AKTIVITETER FOR MENNESKER I ALLE ALDRE Maleglede, Allsang, Samarbeidsmøter, Forfatterbesøk, Linedance, Visegruppe, Hobbyglede og Samarbeid på kryss og tvers i kommunen.
Følgende foregår også ved Frivilligsentralen:
MANGFOLDIGE INKLUDERINGS OG TRIVSELSTILTAK I NÆRMILJØET: Språkgruppe, Besøkskontakt og Ledsagere, Internasjonal kvinnegruppe, Danseverksted. Sosial Søndag, Tirsdagsklubb og Trivselsgruppe, Boka Hjem, Leseombud, kultursamarbeid, med mer.
Følgende foregår også ved Halden Frivilligsentral i :
HELSEFREMMENDE, KUNNSKAPSFREMMENDE,KULTURELLE, MORSOMME OG SOLIDARISKE AKTIVITETER:  

FRIVILLIGSENTRALEN SAMARBEIDER MED UTDANNINGSINSTITUSJONER; NAV OG KRIMINALOMSORGEN OM PRAKSIS; ARBEIDSTRENING OG SAMFUNNSTJENESTE.

Flere grupper og organisasjoner får gjerne benytte frivilligsentralens lokaler til sine møter og aktiviteter.
Disse må undertegne en avtale om å bidra til fellesskapet og husdriften, som innebærer andel av utgift til husdrift.

Følgende organisasjoner og grupper har for tiden møter og aktiviteter i Frivilligsentalens lokaler: 
Angstringen, Blindeforbundet -lokallaget, Landsforeningen for trafikkskadde- lokallaget, LPP- lokallaget, Selvhjelpsgrupper, Sesam filmklubb, Halden sjakklubb, Lions og andre.

Besøkstjenesten - "VENNER ER GODT MILJØVERN FOR KROPPEN"
Besøkstjenesten engasjerer mange frivillige besøksvenner og flere grupper med frivillige som besøker institusjoner for trivsel, glede, turer og mosjon. Besøksvenner én til en, - hvor én frivillig drar på besøk til en som ønsker å ha besøk. På Sykehjemmet: Tirsdagsklubb, tre grupper frivillige som besøker beboere på institusjon for fellesskap, hygge og stimulering. 
Flere besøks- og aktivitetsgrupper på Karrestad, Hagegata og Vaterland. 

KURS
I Frivilligsentralen vil det fra tid til annen arrangeres temamøter og kurs for frivillige og deltakere. Aktuelle kurs og møter vil kunngjøres gjennom hjemmesiden, plakater og annonser i lokalavisen/lokalradio.

BOKA HJEM
Dette er en ordning hvor frivillige finner bøker på biblioteket etter ønskelister. Bøkene blir kjørt ut til mennesker som selv ikke så lett kan ta seg frem til biblioteket. Gjelder private låntakere og beboere på institusjoner. Boka Hjem-frivillige består av 14 litteraturinteresserte som også hvert år ser fram til forfattermøter. 

Frivilligsentralen samarbeider med Halden Bibliotek om forfattermøterj, der vi inviterer en forfatter eller andre som leser høyt og gjerne  forteller om sitt forfatterskap eller sitt forhold til litteratur.
LESEOMBUD
Halden Bibliotek og Frivilligsentralen samarbeider også om leseombudsordningen. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om dette.

LEDSAGERE - HYGGEKVELDER - PRAKTISK HJELP
Frivillige er med på det de selv vil, det de kan best og gir dem mest. Vi formidler hjelp til de som er alene og trenger en hjelpende hånd til en tur ut, for å handle, evt. legebesøk og lignende. Vi er med på hyggekvelder av ulike slag og bidrar med praktisk hjelp til de som trenger det. Vi samarbeider gjerne med andre lag og foreninger om ulike arrangement.

VISEGRUPPA 1881
Frivilligsentralens visegruppe som ble etablert til Bom-Kræsj-Bang kulturfestivalen i Halden i mars 2004 øver i White Box mandager og opptrer på institusjoner og på foreningsmøter m.m.
Visegruppa består av 14 sang-glade medlemmer som høsten 2010 er i aldern 28-87 år. 

ALL-SANG
Frivilligsentralen er medlem i Norsk Viseforum og inviterer til - syng for livet - vise/allsang-kvelder og levende musikk og allsang på Helt halv Tolv-arrangementet annenhver torsdag. Neste gang; 18.november 2010 
JAZZCAFE
En lørdag hver måned inviterer Never Too Late til jazzcafe på Frivilligsentralen. kl 14-16. Neste gang 4.desember 2010.  

ANGSTRINGEN I HALDEN
Angstringen Halden organiserer selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer. Angstringen Halden er med i Angstringen Norge som er et nettverk av selvhjelpsgrupper.

SORGGRUPPER
Sorg og Omsorg i Halden tilbyr hjelp og støtte når en du er glad i dør.  (se egen side)

Strikkeglede/HOBBYGLEDE
Aktiviteten foregår på frivilligsentralen hver onsdag mellom 11-14.

MALEGLEDE
Malegruppe er igang annenhver torsdag. fra kl 11-13
  
LEKSEHJELP
Frivilligsentralen formidler kontakt med leksehjelpere.  Høsten 2010 er det i gang leksehjelp mandager og torsdager.
Vil du bli leksehjelper? Ta kontakt!  
TURER
Det er igangsatt kulTUR-tirsdager høsten 2010.. Følg med på nyheter på hjemmesiden og i Halden Arbeiderblad. 
Turgrupper, med og uten staver, igangsettes etter behov og i samarbeid med enkeltpersoner, og andre organisasjoner.
FLYKTNINGEGUIDE/BLI KJENT-AKTIVITETER OG SPRÅKGRUPPER 
Etableres etter behov. Språkgruppe, hvor deltakerne skal øve på å snakke  norsk foregår nå i større grad integrert i andre aktiviteter.
INTERNASJONAL KVINNEGRUPPE
Kvinnenettverk etablert med  aktivitetsgrupper torsdagskvelder.  Matlaging på Rødsberg u-skole annenhver uke; neste gang torsdag 18.november kl 18.00 Strikke-kafe annenhver uke på frivilligsentralen. neste gang torsdag 25.november kl 18.00

ÅPNE MØTER - TEMAMØTER
Frivilligsentralen står som arrangør av åpne møter og temamøter når det er et behov eller i forbindelse med spesielle aktiviteter og begivenheter.

PROSJEKTET FELLESSKAP GIR STYRKE  fortsetter i et lokalt samarbeid.  

SAMARBEID MED ANDRE
Bomkrasjbang kulturfestival der frivilligsentralen også er med hvert år og bidrar på forskjellige vis. 

ALLSANG  PÅ GRENSEN.  Diverse oppgaver i et samarbeid med "All-sammen", Halden Kommune, TV2. 

Nettløsningen er levert av Monsternett.